Hradecko

Hradecko - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice středověkého původu, na jejímž katastru se nachází dvůr Hubenov, jeden z nejcennějších barokních hospodářských areálů v Čechách.

Památky v oblasti

Hospodářský dvůr Hubenov (čp. 29)

Hospodářský dvůr Hubenov (čp. 29)
Jeden z historicky a architektonicky nejhodnotnějších hospodářských areálů u nás.

Fotografie neexistuje.

Hraniční kámen u Hradecka
Zhruba 350 m jižně od dvora Hubenov se v lese nachází hraniční křížový kámen o výšce asi 90 cm, na němž je z jedné strany vyrytý reliéf latinského kříže a z druhé strany tzv. berličkového kříže.

Historie

Ves Hradecko s mimořádně rozlehlou návsí s rybníkem, jejíž součástí byl zřejmě i malý hrádek, je středověkého původu a byla založena v severní okrajové oblasti expanze plaského kláštera někdy v první polovině 14. století. První písemná zmínka o vsi se klade do roku 1372. V sousedství Hradecka existovala ves Hubenov, obě však zanikly za poděbradských válek a po polovině 16. století se v písemných pramenech uvádějí jako pustiny v majetku kaceřovských Gryspeků z Gryspachu. Když v roce 1623 získali obě lokality plasští cisterciáci, nechali je obnovit: Hradecko s 18 usedlostmi znovu vysadil opat Ondřej Trojer v roce 1689 a na počátku 18. století pak opat Eugen Tyttl obnovil ves Hubenov s 12 usedlostmi. Zatímco Hradecko se jako vesnice udrželo a stalo se součástí pozemkové výbavy proboštství v Mariánské Týnici, Hubenov byl záhy zrušen a na místě vsi založen hospodářský dvůr. I nadále sdílelo Hradecko osudy plaského panství, do roku 1785 tedy bylo v majetku řádu cisterciáků, po roce 1826 pak rodu Metternichů. Po reorganizaci státní správy v polovině 19. století se Hradecko stalo samostatnou obcí v politickém okrese Kralovice.

Fotografie

Hospodářský dvůr Hubenov (čp. 29)