Horní Hradiště

Horní Hradiště - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí pozůstatky halštatsko-laténského hradiště.

http://www.sdhhornihradiste.estranky.cz/clanky/horni-hradiste.html

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Hradiště u Horního Hradiště
V ploše vlastního hradiště jsou zřetelné pozůstatky valů, oddělujících prostor předhradí a vnitřní akropole.

Historie

Nevelká vesnice se nachází asi 2,5 km severozápadně od plaského kláštera, k jehož panství náležela nejpozději od roku 1250, kdy se poprvé připomíná v písemných pramenech. V době husitských válek ji král Zikmund Lucemburský zastavil Burianovi z Gutštejna. Součástí plaského panství se stala znovu v roce 1623 a setrvala při něm – nejprve v majetku cisterciáckého řádu, po zrušení kláštera pak rodu Metternichů – po celé období patrimoniální správy (do poloviny 19. století). Mezi nepočetnými usedlostmi (vesnice má dnes okolo 160 obyvatel), které jsou seskupeny podél přístupových cest, vyniká hodnotný roubený dům s pavlačí (čp. 19) na západním okraji návsi s rybníčkem. Horní Hradiště je dnes přidruženou obcí města Plasy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.