Hodoviz

Hodoviz - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí archeologické pozůstatky pravěkého hradiště.

http://www.ou-hvozd.cz/historie-obci-hvozd-a-hodoviz/hodoviz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Hradiště Vyšehrad u Hodovizu
Terénní pozůstatky pravěkého, blíže nedatovaného, hradiště.

Historie

První písemná zmínka o vsi se objevuje v listině z roku 1169, jíž Vladislav II. daruje pozemky na Manětínsku johanitům. Tomuto rytířskému církevnímu řádu ves náležela do roku 1422, kdy byla s ostatním zbožím zastavena Švamberkům. Od roku 1580 do konce feudálního období byl Hodoviz součástí panství Manětín.

Na návsi se dochovalo několik starých statků včetně sýpek a obdélná kaple z 19. století s půlkruhovým závěrem, trojúhelným štítem a lucernou. Za pozornost stojí také omítnutá roubenka z poloviny 19. století (čp. 14), roubená stodola, pomník padlým v 1. světové válce nebo několik křížků v intravilánu i extravilánu obce.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.