Radčice

Radčice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Radčice, dnes severozápadní část plzeňské aglomerace, patřily ve středověku plaskému klášteru a posléze Točníkům z Křimic. Cenný soubor venkovské architektury poškodil zásah spojeneckými bombami v roce 1943.  

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Radčice
Radčice se nachází na mírně zvýšené terase nad řekou Mží, severozápadně od historického jádra Plzně.

Kaple v Radčicích

Kaple v Radčicích
Výrazným prvkem radčické návsi je kaplička se zajímavě řešeným štítem, který zdobí trojice barokních soch.

Venkovské usedlosti v Radčicích (čp. 11, 12)

Venkovské usedlosti v Radčicích (čp. 11, 12)
V blízkosti historického jádra Radčic se nachází dvojice zemědělských usedlostí, kde jsou dodnes dochované kromě vlastního stavení i chlévy, stodoly a sýpky. 

Historie

Na mírně zvýšené terase nad řekou Mží, severozápadně od historického jádra Plzně, se nachází Radčice, původně středověká ves, uváděná počátkem 14. století jako majetek plaského kláštera. Přibližně o půl století později Radčice zakoupili plzenští konšelé Jindřich a Jakub Račičtí, kteří si je ponechali až do první poloviny 15. století. Tehdy se o radčický statek podělilo hned několik majitelů. Roku 1454 pak plaský díl přikoupili Točníkové z nedalekých Křimic.

Stavební vývoj Radčic se koncetroval kolem trojúhelníkovité, průjezdní návsi a dále severně při komunikaci kolem prostoru, který snad sloužil jako druhá náves, což zřejmě souviselo právě s existencí několika radčických dílů během středověku. Po roce 1900 se zástavba začala šířit západním směrem, kde byly budovány méně nákladné domy i výstavnější vily. V roce 1943 shodila spojenecká letadla na Radčice několik bomb, což způsobilo nemalé škody, přesto však nejcennější jádro zůstalo zachováno a v roce 1995 si vysloužilo oprávněnou památkovou ochranu. Za pozornost stojí zvláště barokní a klasicistní stavení uzavřená klenutými bránami, klasicistní mlýn, bývalý hostinec čp. 86 a barokní patrová sýpka u usedlosti čp. 11.    

Fotografie

Kaple v RadčicíchVenkovské usedlosti v Radčicích (čp. 11, 12)