Plzeň-Újezd

Plzeň-Újezd - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Ves Újezd byla již ve 14. století rozdělena na Horní a Dolní Újezd. Až do 18. století se tak o správu nad touto oblastí dělila Plzeň s plaským klášterem.

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Újezd
Až do 19. století byl Újezd rozdělen na dvě správní centra, což se odrazilo i v jeho urbanistické struktuře, kdy po propojení došlo k zaplnění prostoru mezi oběma celky novou výstavbou. 

Historie

Mezi Doubravkou a Červeným Hrádkem se nachází malá městská část Plzně zvaná Újezd. První zmínka o stejnojmenné vsi pochází z roku 1379, kdy se mluví o Dolním a Horním Újezdě. Tou dobou byli pány na Újezdě plasští opati, kteří zdejší statek získali od rokycanského probošství. Druhou část spravovala drobná místní šlechta a roku 1731 ji touškovský měšťan Bedřich Uhl prodal Plzni. Blízké vzkvétající královské město zde mělo v úmyslu zřídit hospodářský dvůr, který pak provozovalo až do roku 1779, kdy v rámci raabizace musel být rozparcelován a prodán drobným hospodářům. Až v 19. století, kdy již oba Újezdy byly spojeny v jediný celek, se zde začalo velmi intenzivně stavět. Celé kolonie nových domů zplnily prostor mezi starší venkovskou architekturou, jejíž jádro bylo v roce 1995 prohlášeno za památkovou zónu. K Plzni byl pak Újezd oficiálně přičleněn v roce 1942.

Starou náves vymezují z jedné strany půlkruhově uspořádané domy, ze severu ji lemuje pouze jediná usedlost a východní část uzavírá bývalý panský dvůr, jehož prostor byl posléze rozčleněn na osm menších parcel. Tuto centrální část od jihu doplňuje chalupářská a domkářská zástavba a řada hospodářských, mnohdy velice zajímavých, objektů. U domu čp. 10 můžeme vidět unikátní pozdně středověký špýchar, pozoruhodný je také soubor zděných stodol se sedlovými střechami. Nejstarší usedlost z přelomu 18. a 19. století dokonce ukrývá černou kuchyni. V duchu tradičního lidového stavitelství byla postavena také výklenková kaplička u cesty na Doubravku a pseudogotická kaple sv. Anny z roku 1908, která byla zbourána o půl století později.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.