Plzeň-Bolevec

Plzeň-Bolevec - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Soubor unikátních vesnických staveb s Velkým rybníkem připomínajícím boleveckou rybniční síť poukazuje na středověký původ vsi Bolevec nacházející se severně od rodící se Nové Plzně.

Památky v oblasti

Boží muka a smírčí kříže v Bolevci

Boží muka a smírčí kříže v Bolevci
Nedílnou součástí zajímavé vesnické krajiny Bolevce jsou drobné kamenické památky pozdně středověké až barokní éry.

Historické jádro vsi Bolevec

Historické jádro vsi Bolevec
Soubor unikátních vesnických staveb s Velkým rybníkem připomínajícím boleveckou rybniční síť poukazuje na středověký původ vsi Bolevec nacházející se severně od rodící se Nové Plzně.

Kolomazná pec u Bolevce

Kolomazná pec u Bolevce
V boleveckém lese se nachází unikátní technická památka, která dokládá hojně rozšířenou, avšak v pramenech v podstatě nezachycenou výrobu dehtu a kolomazi.  

Selský dvůr v Bolevci (čp. 1)

Selský dvůr v Bolevci (čp. 1)
Krásnou ukázkou příměstské lidové architektury je soubor hospodářských budov a obytného stavení v Bolevci evidovaný pod čp. 1.

Tvrziště Pecihrádek u Plzně

Tvrziště Pecihrádek u Plzně
Na ostrožně nad řekou Berounkou stávala v dnešních boleveckých lesích dřevěná tvrz zaniknuvší snad po požáru ve 14. století.  

Venkovské usedlosti v Bolevci (čp. 7, 10, 30)

Venkovské usedlosti v Bolevci (čp. 7, 10, 30)
Vedle větších selských statků se v Bolevci dochovala i řada menších venkovských usedlostí, které utváří nezaměnitelnou tvář zdejší bolevecké krajiny.  

Historie

Bolevec, někdy také jako Volovec či Oleves, byl zřejmě jednou z řady menších vsí roztroušených v plzeňské kotlině ještě před založením Nové Plzně. První písemná zmínka je však až z konce 14. století. Tehdy jakýsi Svatoslav zakoupil od Jana Kroupy část tohoto statku, jenž po jeho smrti připadl kapitule sv. Apolináře v Praze. V polovině 15. století Bolevec získalo město Plzeň, které mělo v úmyslu založit zde síť rybníků a bohatnout z, v té době velmi oblíbeného a výnosného, rybníkářství. Bolevecké rybníky však neměly na rozvoj vsi příliš velký vliv, ves totiž i tak zůstala velmi dlouho mimo pozornost plzeňských měšťanů a snad i z toho důvodu si až do konce 19. století ponechala výhradně zemědělský charakter. Ještě v 18. století zde bylo kolem 20 usedlostí, které se soustředily kolem trojúhelníkovité návsi. Druhotně se zformovalo osídlení též v místech mezi Boleveckou návsí a Velkým rybníkem, této enklávě se začalo říkat Malý Bolevec. Jedná se o soubor převážně klasicistních usedlostí kolem skromného centrálního prostranství.

Pro Bolevec jsou dodnes charakteristické zajímavé venkovské usedlosti, v nichž se odráží různé stavební fáze od pozdního středověku až do novověku. Jedinečné vesnické rysy si Bolevec, na rozdíl od ostatních částí plzeňské aglomerace, dokázal uhájit i ve 2. polovině 20. století, kdy staré venkovské usedlosti v řadě jiných městských částích zmizely pod panelovou zástavbou.

V roce 1995 byl Bolevec prohlášen památkovou zónou lidové architektury.

Fotografie

Boží muka a smírčí kříže v BolevciHistorické jádro vsi BolevecKolomazná pec u BolevceSelský dvůr v Bolevci (čp. 1)Tvrziště Pecihrádek u PlzněVenkovské usedlosti v Bolevci (čp. 7, 10, 30)