Chrást

Chrást - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Největší rozkvět zaznamenal Chrást, založený před rokem 1242, od konce 17. století, kdy tu město Plzeň provozovalo hutě a hamry. V 19. století se pak místní hospodářství zaměřovalo také na těžbu vitriolové břidlice.

http://www.obecchrast.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Jílkův mlýn v Chrástu (čp. 114)
Počátkem 19. století si na březích řeky Klabavy vystavěl mlynář Jílek moderní válcový mlýn. Později se objekt rozrostl v celý komplex hospodářských budov s reprezentativní vilou a elektrárnou.

Historie

Chrást nacházející se přibližně 9 km severovýchodně od centra Plzně vyrostl ze středověké vsi založené před rokem 1242 místní šlechtou. Páni z Chrástu zastávali významné úřady v krajské i zemské správě a před koncem 14. století se již vypracovali na pozici nejbohatšího rodu v kraji. Drtivou ránu však Chrástu zasadily husitské války. Petr z Chrástu tou dobou totiž musel panství opustit a po roce 1434 se již nevrátil. Nastalo období střídání majitelů, které završil rok 1514, kdy Chrást i s okolními vesnicemi zakoupilo město Plzeň. Třicetiletá válka tudy překvapivě prošla bez napáchání větších škod, díky čemuž se již od druhé poloviny 17. století obec pozvolna proměňovala v zemědělsko-průmyslovou osadu. Město Plzeň mělo v úmyslu začít využívat bohatá ložiska železné rudy, která se v okolí metropole nacházela. V Chrástu tak již před rokem 1690 fungovaly hamry a hutě. Na těžební průmysl byla navázána i kamencárna Cech sv. Víta založená v roce 1789, která dodávala kvalitní kamenec do blízkého okolí. Mohutný rozvoj díky průmyslové revoluci však přišel až v 19. století. Tou dobou se tu začaly těžit vitriolové břidlice, pracovaly tu malé slévárny, strojírny a brusírny skla. Celkovému rozkvětu výrazně napomohlo také zřízení železniční stanice Chrást v 60. letech 19. století.

Zároveň však roku 1812 zachvátil obec rozsáhlý požár, v jehož důsledku lehla popelem podstatná část vsi, především cenné stavby lidové architektury. Dodnes tuto starší vývojovou stavební fázi připomínají pouze ohni odolavší kamenné špýchary.

Výraznou dominantou obce je především obecní škola, nejstarší budova pocházela z let 1807 až 1808, současná pak byla postavena o sto let později. Náves doplňuje ještě pozdně barokní kaple sv. Martina z roku 1802, jejíž nejcennější částí byla pozdně gotická socha Madony a sv. Bartoloměje.

Chrást je dnes především turistickou lokalitou, jeho výhodná poloha mezi rameny dvou řek totiž každodročně láká především vodácké výpravy.  

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.