Bukovec

Bukovec - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Na severozápadním předměstí Plzně, kolem železniční trati na Prahu, se nachází původně středověká ves Bukovec, kde se již v době laténské nacházelo opevněné hradiště.

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Bukovec
Historické jádro Bukovce tvoří především hospodářské budovy a selská stavení, díky nimž si zachoval svůj původní vesnický ráz.

Hradiště Holý vrch u Bukovce

Hradiště Holý vrch u Bukovce
Hradiště na Holém vrchu bylo připomínáno jako archeologická lokalita již v 15. století, když mu byla přisouzena role místa, kde se nacházela tzv. Stará Plzeň.

Historie

Malá víska Bukovec, přimykající se od severu k plzeňské Doubravce, je v pramenech poprvé zachycena v roce 1379, kdy ji spolu s nedalekým Červeným Hrádkem vlastnil Heřman z Nečtin. Posléze zprávy na nějaký čas mizí a znovu se první zmínky vynořují až v 16. století v souvislosti s dělením majetku pánů z Malesic. Bukovec, stále ještě propojený s Hrádkem, připadl Jiříkovi Malesickému z Malesic, jenž byl nucen pro zchátralost opustit hrádeckou tvrz a pobývat na Bukovci. Spekuluje se, že pozůstatkem této zcela zaniklé památky je zřejmě usedlost čp. 12.

Bukovec byl v podstatě až do konce 18. století vskutku malou osadou, kde hospodařilo několik sedláků na nevelkých gruntech. Prvním zásadním okamžikem byl roku 1724, kdy ves zakoupilo město Plzeň. Druhou významnou událostí pak byla adaptace Slavíkova mlýna na papírnu a následné zřízení výrobny chemických plynů v Šimandlově mlýně.

Přestože se průmyslová revoluce zásadně vepsala do bukoveckých dějin, zachoval si Bukovec i dnes výrazně vesnický ráz a v roce 1995 byl vyhlášen památkovou zónou lidové architektury. Za pozornost stojí především selská stavení a hospodářské budovy koncetrované kolem historického jádra odděleného od nové zástavby železniční tratí. V ohybu příjezdové cesty situovanou malou náves totiž zdobí řada klasicistních a historizujících objektů. Zajímavým urbanistickým celkem je také průmyslový areál u řeky a chudinská kolonie Chlumek západně od vesnického jádra.  

Fotografie

Hradiště Holý vrch u Bukovce