Zahrádka

Zahrádka - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnici se jménem Zahrádka najdeme nedaleko Nepomuku. V písemných pramenech je poprvé uváděna k roku 1318. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

http://www.obec-cizkov.cz

Památky v oblasti

Historické jádro vsi Zahrádka

Historické jádro vsi Zahrádka
V Zahrádce najdeme řadu cenných venkovských stavení. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Mlýn v Zahrádce (eč. 3)

Mlýn v Zahrádce (eč. 3)
V Zahrádce najdeme na Čížkovském potoce dva mlýny. V horním mlýně U Trsínů se v mlýnici dochovalo mlýnské kolo.

Historie

Vesnice Zahrádka leží asi 10 km severovýchodně od Nepomuku. Je částí obce Čížkov v okrese Plzeň-jih. V písemných pramenech se objevuje poprvé roku 1318. Ve 14. a 15. století patřila k pomuckému cisterciáckému klášteru. Po zániku kláštera za husitských válek připadla k panství zámku Zelená Hora. Při jeho dělení v roce 1556 se dostala k dílu Viléma ze Šternberka, roku 1584 k dílu Jiřího ze Šternberka. Součástí zelenohorského panství zůstala až do roku 1850. V roce 1920 tady žilo 290 obyvatel ve 30 domech. Roku 1991 to bylo 67 obyvatel ve 27 domech. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Nejzajímavější je historické jádro s řadou cenných venkovských stavení. Na návsi stojí kaple Panny Marie, před ní pamětní kříž. Ve vesnici najdeme také dva mlýny.  

Se vsí se pojí jméno učitele a spisovatele Jana Bárty Zahradeckého (1862–1939), který pocházel z rodiny místního mlynáře. V letech druhé světové války zde hledal azyl pro svoji rodinu středoškolský profesor Vojtěch Ježek (1911–1945). Ten pocházel z Prahy a po studiích a vojenské službě se v roce 1939 stal profesorem reálky na plzeňském Mikulášském náměstí. Roku 1943 byl zatčen za účast v ilegálním odboji, v roce 1944 odsouzen k trestu smrti a roku 1945 zastřelen v Lipsku.

Významné osobnosti

Jan Bárta Zahradecký

1862-1939

Fotografie

ZahrádkaHistorické jádro vsi ZahrádkaMlýn v Zahrádce (eč. 3)