Seč

Seč - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnici Seč najdeme blízko Blovic. První zmínka o obci pochází z roku 1318. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

http://www.secublovic.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči býval původně gotickou stavbou, později byl upraven barokně.

Historie

Vesnice Seč se nalézá v údolí asi 2 km západně od Blovic v okrese Plzeň-jih. První zmínka z roku 1318 uvádí Oldřicha ze Seče. K roku 1358 je znám Jan ze Seče. K roku 1545 je zde připomínána tvrz se dvorem Netunických z Nebílov. V roce 1628 se Seč společně s Malesicemi stala majetkem Ludmily Loubské ze Svárova. Roku 1664 spojil rod Morzinů statek s Dolní Lukavicí a Řenčemi. Místní tvrz sloužila za panské sídlo pouze přechodně. Fara zanikla v roce 1623, k obnově došlo roku 1691 v souvislosti s přestavbou kostela, již inicioval hrabě Rudolf Morzin. Vedle kostela byl založen špitál. V roce 1905 prodal hrabě Schönborn statek Františku Hormanovi. Roku 1921 žilo ve vesnici 322 obyvatel v 56 domech.

Dominantou obce je jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie, vedle něj stojí budova fary. Za návsí se nachází někdejší panský dvůr. V lese poblíž obce najdeme kapli sv. Barbory. Nedaleko Seče se dříve rozkládala zaniklá ves Sádek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.