Prádlo

Prádlo - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Obec Prádlo leží na řece Úslavě nedaleko Nepomuku. Najdeme zde několik zajímavých památek, především kostel Povýšení sv. Kříže. Další pamětihodnosti se nacházejí v blízkém okolí. 

http://www.obecpradlo.cz

Památky v oblasti

Kostel Povýšení sv. Kříže v Prádle

Kostel Povýšení sv. Kříže v Prádle
Kostel Povýšení sv. Kříže najdeme v obci Prádlo nad návsí. Původně gotická stavba byla později barokizována a v 19. století výrazně přestavěna.

Fotografie neexistuje.

Sídliště Na Skalici u Prádla
Nedaleko obce Prádlo se rozkládá zalesněný vrch Na Skalici, kde byly nalezeny pozůstatky výšinného sídliště z doby středního eneolitu.

Historie

Ves Prádlo leží na pravém břehu řeky Úslavy asi 3 km severozápadně od Nepomuku v okrese Plzeň-jih. Pod správní území patří vesnice Novotníky. Původně patřilo Prádlo cisterciáckému klášteru Pomuk. První písemná zmínka o obci však pochází až z roku 1552. Po zániku kláštera za husitských válek připadlo Prádlo k panství Zelená Hora. V roce 1556 ho získal Zdeněk ze Šternberka. Ten vesnici později prodal Jiříkovi Kokořovci z Kokořova na Šťáhlavech, který tady začal budovat tvrz. Jan Adam Kokořovec z Kokořova se postavil na stranu odbojných stavů, takže mu bylo panství i se vsí v roce 1622 zastaveno. Kolem roku 1675 získal prádelský statek Václav Vojtěch ze Šternberka, majitel nedalekého zámku Zelená Hora. V roce 1857 zde byla zřízena fara. Roku 1920 žilo v Prádle 449 obyvatel ve 49 domech.  

V obci a okolí se nalézá více zajímavých památek. Je zde kostel Povýšení sv. Kříže, v lokalitě Na Skalici najdeme doklady pravěkého sídliště. V centru vesnice se rozkládá areál bývalého vrchnostenského dvora, poblíž kostela stojí budova fary. Ve vesnici je umístěno také několik pamětních desek. V katastru obce se nachází samota Dubeč, místo pádu amerického bombardéru za druhé světové války. U řeky Úslavy se dochovaly doklady rýžování zlata.

S obcí je spojeno jméno Josefa Kajetána Tyla (1808–1856), jenž tudy projížděl před smrtí roku 1856 se svojí kočovnou společností. Roku 1874 se v Prádle narodil chemik, redaktor a spisovatel Alexandr Sommer Batěk (1874–1944).

Významné pověsti

Pověst o poustevníku Břímotovi

Lokalita Na Skalici je spojena s pověstí o poustevníku Břímotovi, někdy nazývaném Bořita, což byl zchudlý šlechtic, který měl žít právě na tomto místě. Jeho jméno bývá uváděno v souvislosti s putováním sv. Vojtěcha zdejším krajem. Jiná pověst jej ovšem spojuje s nedalekou Zelenou Horou

Pověst o Hanušovi

K místu se váže i novější pověst o Hanušovi. V ní je zmiňován poustevník vzdálený tři hodiny od Radyně a hodinu od Nepomuku. Nebyl knězem, a tak dvojice Viktorín a Kristýna, jež u něho byla, musela za oddavkami ke knězi do Nepomuku. Když se vrátili zpět, poustevník právě umíral. Dívka z listiny ukryté v jeho prádle zjistila, že se jedná o jejího otce. Viktorín poté na místě pohřbení poustevníka vybudoval chrámek. Dům si zde postavili i novomanželé. Vznikla osada, jíž dali zakladatelé jméno Prádlo, a to podle listiny ukryté v poustevníkově prádle. Ve skutečnosti je jméno obce odvozeno od propírání zlatonosného písku.

Významné osobnosti

Alexandr Sommer Batěk

Fotografie

PrádloKostel Povýšení sv. Kříže v Prádle