Lučiště

Lučiště - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice Lučiště se nachází nedaleko Spáleného Poříčí. První zpráva o obci pochází z roku 1379.

http://www.spaleneporici.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Kaple Panny Marie v Lučišti
Na návsi v Lučišti najdeme kapli Panny Marie pocházející z doby kolem roku 1800.

Historie

Vesnice Lučiště se rozkládá na návrší asi 4 km severovýchodně od Spáleného Poříčí, jehož je částí, v okrese Plzeň-jih. Název obce je údajně odvozen od rozsáhlých luk, jež ves obklopovaly. Podle první zprávy z roku 1379 patřila ke statku v Těnovicích. V této vsi byl v roce 1392 připomínán poplužní dvůr, který získal spolu s celou vesnicí Racek z Těnovic. Později přešla vesnice spolu s Těnovicemi trvale ke spálenopoříčskému panství. V roce 1787 tady bylo 25 stavení, v roce 1838 se stav zvýšil na 42 domů a 280 obyvatel, kteří příslušeli farou do Těnovic. Obyvatelstvo se převážně věnovalo uhlířství. Roku 1890 zde žilo 376 obyvatel. Do roku 2001 klesl jejich počet na 112.  

Významné pověsti

Pověst o pokladu

V lese směřujícím k Mešnu, na místě zvaném Na Zárubínech, tedy v lokalitě zaniklé středověké vsi Zárubíny, je dle pověsti ukrytý poklad. Jedna verze hovoří o dvanácti zlatých sochách andělů, jiná o dvanácti stříbrných sochách apoštolů. Ty mají pocházet ze zničeného kláštera, který měl v těchto místech v minulosti stát. 

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.