Chotěšov

Chotěšov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Chotěšov je poprvé zmiňován již roku 1115. Dominantou obce je areál kláštera premonstrátek a dále také kostel Narození Panny Marie. 

http://www.obec-chotesov.cz

Památky v oblasti

Boží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Chotěšově

Boží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Chotěšově
V obci Chotěšov najdeme několik drobných staveb a sochařských děl. Jedná se zvláště o boží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie Immaculaty.

Klášter premonstrátek Chotěšov (čp. 1)

Klášter premonstrátek Chotěšov (čp. 1)
Monumentální klášterní areál dominuje obci Chotěšov i okolí. Představuje skvost barokního umění. V roce 2010 byl prohlášen za národní kulturní památku.

Kostel Narození Panny Marie v Chotěšově

Kostel Narození Panny Marie v Chotěšově
Kostel Narození Panny Marie se nachází poblíž klášterního areálu v Chotěšově. Jako farní je zmiňován již roku 1366. Později byl barokizován.

Pivovar v Chotěšově (čp. 53)

Pivovar v Chotěšově (čp. 53)
Areál bývalého pivovaru najdeme v Chotěšově nedaleko klášterního komplexu.

Historie

Obec Chotěšov se rozkládá asi 18 km jihozápadně od Plzně, 3 km severovýchodně od Stodu v okrese Plzeň-jih. Pod správní území patří také Mantov, Losina, Hoříkovice a Týnec. Okolí bylo osídleno již v pravěku. Původně se používal rovněž název Chotěšovice nebo Kostelec. Chotěšov je zmiňován již v roce 1115 v souvislosti s klášterem v Kladrubech. Chotěšovský klášter byl založen blahoslaveným Hroznatou Tepelským v letech 1202–1210 a je úzce spjat s historií obce i mnoha okolních vesnic. Fungoval až do roku 1782, kdy byl na základě nařízení Josefa II. zrušen. Klášterní panství čítalo v této době tři městečka, 39 vesnic, osm dvorů, pět mlýnů, čtrnáct rybníků a rozlehlé lesy. V roce 1852 odkoupil velkostatek kníže Karel Alexandr Thurn-Taxis. Pod Chotěšovem a blízkým Mantovem se rozkládaly zásoby uhlí, které zde bylo ve velkém těženo od 70. let 19. století. V roce 1921 tady žilo přes 2 000 Němců a 700 Čechů. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto po druhé světové válce. V roce 1992 zde žilo 1 940 obyvatel.

Dominantou obce je areál kláštera premonstrátek, který byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku. Dalším zajímavým objektem je kostel Narození Panny Marie, z drobných památek jsou to boží muka, dvě sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie Immaculaty. Za zmínku stojí také bývalý pivovar, fara, domek porybného nebo pomník obětem důlního neštěstí z roku 1918.

V Chotěšově se roku 1624 narodil jezuitský teolog Řehoř Král (1624–1684). Dalším rodákem byl architekt, restaurátor a malíř František Xaver Margold (1887–1967), který se podílel na dostavbě Chrámu sv. Víta v Praze. Učitel a vlastivědný pracovník Václav Hataj (1888–1954) působil v Chotěšově jako řídící učitel a rovněž jako kronikář. Slavný písničkář, básník, novinář a hlavní představitel československého protikomunistického protestsongu Karel Kryl (1944–1994) absolvoval v chotěšovském klášteře od roku 1963 část své základní vojenské služby.  

Významné pověsti

Pověst o jeptišce

Pověst o zazděné jeptišce se váže k chotěšovskému klášteru. Tento krutý trest si vysloužila proto, že neuposlechla svou představenou. Jiná verze vypravuje, že mezi chotěšovským a kladrubským klášterem byla spojovací chodba a že v ní se tato jeptiška tajně scházela s mnichem, na což se přišlo, a proto byla zazděna.

Další pověst vypráví o jeptišce Gertrudě, jež se dostala do kláštera nechtěně. Po čase se zde objevil její milenec. V jeho dopisu byl vylíčen plán útěku, se kterým Gertruda souhlasila, a tak jedné noci utekli. Jejich útěk však neměl dlouhého trvání. Gertruda onemocněla, byla dopadena a navrácena zpět klášteru. Byla samozřejmě i potrestána. V den, kdy přišla velká bouřka, měla být Gertruda poslána ven z kláštera. Zhruba po roce od popsané události se vyskytla bouřka a Gertruda byla poslána ven. V tu chvíli přijel muž na bílém koni, ale Gertrudu už nezachránil, jelikož z oblohy sjel blesk a zabil ji.

Významné osobnosti

František Xaver Margold

1887-1967

 

Fotografie

Boží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v ChotěšověKlášter premonstrátek Chotěšov (čp. 1)Kostel Narození Panny Marie v ChotěšověPivovar v Chotěšově (čp. 53)