Zavlekov

Zavlekov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Nevelkou obec při cestě z Horažďovic na Klatovy drželo několik významných západočeských šlechtických rodů. V 18. století se Zavlekov stal součástí nalžovského panství, když jej zakoupil Václav Maria z Pöttingu.

http://www.zavlekov.ic.cz/

Památky v oblasti

Boží muka v Zavlekově

Boží muka v Zavlekově
Na severním okraji obce, ve stínu čtyř památných líp, stojí empírová boží muka z počátku 19. století.

Kostel Nejsvětější Trojice v Zavlekově

Kostel Nejsvětější Trojice v Zavlekově
Pozdně barokní kostel nechal vystavět hrabě Taaffe v roce 1773. Interiér zdobí rokokový hlavní oltář a gotické sochy světců.

Sýpka v Zavlekově

Sýpka v Zavlekově
Nedaleko romantické zříceniny staré zavlekovské tvrze stávala nová tvrz ze 16. století, která byla roku 1739 přestavěna na sýpku.

Zřícenina tvrze Zavlekov

Zřícenina tvrze Zavlekov
Zavlekov, nad nímž se dodnes zvedá nepřehlédnutelná zřícenina tvrze ze 14. století, leží nedaleko Plánice, při cestě směřující z Horažďovic na Klatovy. Původními majiteli byly páni z Velhartic, po nichž přešla do držení Švihovských z R ...

Historie

Historie Zavlekova se začíná psát na počátku 14. století, kdy zdejší panství vlastnil pán na nedalekých Velharticích, Dluhomil z Velhartic. Snad on, případně jeho syn Bušek, nechal vystavět na strmém návrší tvrz, jejíž zřícenina je dodnes výraznou dominantou obce. V jejím podhradí se postupně zformovala osada, jíž se začalo říkat Zavlekov. Poté, co Bušek z Velhartic zemřel, prodala jeho manželka zdejší tvrz i se vsí Janovi z Herštejna. Koncem 15. století pak na Zavlekov přichází mocní páni Švihovští z Rýzmberka. Půta Švihovský ani jeho nástupci však na Zavlekově nepobývali a tvrz začala pustnout. Když pak roku 1544 Zavlekov zakoupil Jan Chanovský z Dlouhé Vsi, byla tvrz již pustá. Noví pán však měl v úmyslu učinit ze Zavlekova opět sídelní rezidenci, a tak přistoupil k výstavbě nové tvrze přímo ve vsi. Během rychlého střídání majitelů v 17. století však tato stavba nakonec zcela zanikla a její pozůstatky posloužily jako základ pro výstavbu sýpky.

Za 30leté války byl Jiřík Chanovský obviněn z účasti na povstání a z toho důvodu mu byl zabaven veškerý majetek, jeho syn si však již roku 1637 vyprosil opět jeho navrácení. Chanovští z Dlouhé Vsi nakonec zůstali na Zavlekově do 60. let 17. století. Roku 1669 se novým zavlekovským pánem stal Diviš Lev Žákavec ze Žákavy, o 20 let později tu pobývala Veronika Doudlebská z Doudleb a její dědicové ves posléze přenechali Kocům z Dobrše. Rychlý sled majitelů se nakonec zastavil až roku 1739, kdy Václav Maria z Pöttingu připojil Zavlekov k Nalžovským Horám. Jejich součástí pak zůstaly až do poloviny 19. století. Za Rummerskirchů se výrazně proměnila podoba vsi, především chátrající starou tvrz nechali romanticky zdůraznit a upravili i prostranství v jejím okolí. Dnes v Zavlekově žije přibližně pět stovek obyvatel a hlavním zdrojem obživy je zemědělství.  

Fotografie

Boží muka v ZavlekověKostel Nejsvětější Trojice v ZavlekověSýpka v ZavlekověZřícenina tvrze Zavlekov