Strážov

Strážov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Strážov vznikl jako jakési podhradí hradu Opálka a společně s ním se počátkem 18. století stal součástí rozsáhlého bystřického panství.  

http://mesto.strazov.cz/

Památky v oblasti

Historické jádro města Strážov

Historické jádro města Strážov
Obec Strážov, která se rozkládá v údolí potoka Jelenka, se spolu se souborem staveb lidové architektury vyznačuje dobře dochovaným jádrem středověkého původu, díky tomu byla roku 2003 prohlášena městskou památkovou zónou.

Kostel sv. Jiří ve Strážově

Kostel sv. Jiří ve Strážově
V historicky nejstarší části Strážova je situovaný raně gotický kostel sv. Jiří, jehož dominantní hranolová věž se stanovou střechou byla ke kostelu připojena až v 19. století.

Pomník padlým v 1. a 2. světové válce ve Strážově

Pomník padlým v 1. a 2. světové válce ve Strážově
V severní části parku na strážovském náměstí se nachází pomník obětem obou světových válek. Velkoryse řešenou připomínku tragické smrti strážovských mužů tvoří dvě kamenné desky se jmény padlých, mezi nimiž stojí socha vojáka.

Venkovské domy ve Strážově (čp. 5, 21, 185)

Venkovské domy ve Strážově (čp. 5, 21, 185)
Strážov se může pochlubit roubenými i zděnými staveními, která jsou příkladnou ukázkou tradiční podhorské lidové architektury.

Židovský hřbitov ve Strážově

Židovský hřbitov ve Strážově
Při cestě na Lukavici se v lese nedaleko Strážova nachází jeden z nejstarších šumavských židovských hřbitovů, neboť se tu pohřbívalo zřejmě již v 15. století. Dlouhou historii pohřebiště dokládá pouze 250 zachovalých náhrobků s nejmladším datem z ro ...

Historie

Počátky této malé obce, později povýšené na městečko, jsou zatemněny řadou nejasností. V pramenech se o Strážově mluví poprvé roku 1352 v souvislosti s hradem Opálka, zdá se však, že v této době hradním pánům patřila jen část Strážova, druhou zřejmě drželi místní šlechtici. V roce 1363 je zde totiž vzpomínán jakýsi Otík ze Strážova, který pobýval na zdejší tvrzi, jenž se rozkládala v nejvyšší části obce Na Hradčanech, avšak záhy po připojení celé osady k Opálce zanikla, neboť již neplnila funkci sídelní rezidence. V 15. století byly opáleckými pány vladykové z Dražovic, které tu vystřídali Škorňové z Malonic. Počátkem 16. století jej získal mocný Zdeněk Lev z Rožmitálu a přenechal ho svému synovi Adamu Lvovi. Tou dobou ve Strážově vrcholila těžba stříbra, kterou dodnes připomíná řada zasypaných štol. Díky dolování vyrostl tzv. Nový Strážov jako čistě horní osada a byl tou dobou také povýšen na městečko. Adam Lev zřejmě kvůli špatné finanční situaci byl nucen poměrně lukrativní statek zastavit vlivnému Vilémovi Švihovskému z Rýzmberka. Vilém, který měl blízko ke králi Ludvíkovi, na něj vymohl roku 1524 četná privilegia. Strážov získal právo týdenního sobotního trhu a dvou trhů výročních. Dostalo se mu také výsadního práva nižší i vyšší popravy. Roku 1525 pak Strážov mohl konečně kolem města postavit hradby a užívat městský znak. Vilém zároveň směl vybírat na obchodní cestě vedoucí z Bavorska clo, za to však museli Strážovští cestu opravovat a stavět na ní mosty. Roku 1540 však Adam Lev Strážov vyplatil, aby jej mohl obratem prodat. Zakoupila jej Alžběta z Pacova, avšak dohled nad opáleckým pansvím svěřila manželovi Janu Tunklovi z Brníčka. Ten si nechal od Ferdinanda I. opět potvrdit městská práva. Spolu s Opálkou přešel Strážov v roce 1721 pod rozsáhlé bystřické dominium.

Již v 16. století se pomalu vyčerpávaly zásoby stříbra, a tak místní museli začít hledat obživu jinde. V 18. století se zde začali vyrábět krajky a od roku 1842 se továrensky zpracovávaly kůže. Zatímco krajkářství ve Strážově přetrvalo i ve 20. století, zpracování kůže bylo přesunuto do Klatov.  

Fotografie

Historické jádro města StrážovKostel sv. Jiří ve StrážověPomník padlým v 1. a 2. světové válce ve StrážověVenkovské domy ve Strážově (čp. 5, 21, 185)Židovský hřbitov ve Strážově