Čachrov

Čachrov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Nejstarší zprávy o Čachrově pocházejí ze 14. století, vedle pozůstatků šlechtického sídla vystavěného Kanickými z Čachrova se zde nachází vůbec nejstarší šumavská vodní elektrárna.  

http://www.cachrov.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Václava v Čachrově

Kostel sv. Václava v Čachrově
Nenápadný hřbitovní kostel sv. Václava ukrývá cenné gotické nástěnné malby ze 14. století.

Muzeum železničních drezin Čachrov

Muzeum železničních drezin Čachrov
Soukromé muzeum železniční dopravy spravuje a zpřístupňuje početnou sbírku historických drezín.

Tvrz Čachrov (čp. 1)

Tvrz Čachrov (čp. 1)
V blízkosti zaniklé gotické tvrze pánů z Čachrova nechal Viktorin Bohuchval z Hrádku postavit renesanční zámek, jehož starobylý ráz setřela neogotická úprava koncem 19. století.

Historie

Horská víska Čachrov vypínající se v nadmořné výšce 714 m. n. m. nad říčkou Ostružnou byla založena místními vladyky nejpozději ve 14. století. Její význam v průběhu let výrazně kolísal dle proměnlivého zájmu rychle se střídajících majitelů. Dějiny městečka Čachrov jsou neodmyslitelně spjaty s existencí vodní tvrze, kterou zde v letech 1380 až 1390 postavili páni z Čachrova, kteří se po zakoupení nedalekých Kanic nechávali psát jako Kaničtí z Čachrova. Svou rezidenční funkci však Kanice pozbyly již o necelé století později, kdy byly připojeny k velhartickému panství. Krátce po nástupu Habsburků na český trůn se ovšem opět osamostatnily.

Významně se do historie Čachrova zapsali Bohuchvalové z Hrádku, kteří nechali pro místní kostel odlít roku 1576 zvon, o necelých 20 let později pak Viktorin Bohuchval z Hrádku dal podnět k přestavbě v té době již nevyhovující tvrze v reprezentativní renesanční zámeček. Těsně před bitvou na Bílé Hoře pak Kateřina Bohuchvalová ze Šlonic podpořila povýšení Čachrova na městečko. Za třicetileté války však jeho význam klesal a v polovině 17. století opět poklesl na ves. Po bouřlivých změnách přišlo počátkem 18. století klidnější období, Fruveinové z Podolí opravili chátrající renesanční sídlo v barokním duchu, ve druhé polovině 18. století je pak na Čachrově vystřídali Horové z Ocelovic. Těsně před revolučním rokem 1848 již v Čachrově žilo 264 obyvatel ve 43 domech.

Hlavní obživou místních bylo zemědělství, které v náročních horských podmínkách doplňovali výrobou hašeného vápna a povoznictvím. Nejdůležitějším okamžikem moderních čachrovských dějin se stal rok 1902, kdy zde byla spuštěna první vodní elektrárna na Šumavě, šlo zároveň o vůbec nejstarší družstevní elektrárnu na území Rakouska-Uherska. Za necelé dva roky od spuštění elektrárny vzrostl počet čachrovských obyvatel na 700 a sídlo získalo statut městyse.  

Významné pověsti

Věčný žal

Dávno zapomenuté časy, kdy v Čachrově stávala mohutná vodní tvrz, připomíná dodnes stojící věž, do níž lze vstoupit jediným vchodem v jejím prvním patře. Právě tímto vstupem prochází přízrak ženy v černém, která se zjevuje v blízkosti této věže. Dle pověsti se jedná o bývalou hradní paní, která po mnoho staletí truchlí kvůli předčasné smrti svého jediného syna.  

Významné události

Založení první vodní elektrárny

Značná nadmořská výška, drsné vysokohorské klima a neúrodná půda odjakživa trápily Čachrovské, kteří se zde za velkých útrap pokoušeli hospodařit. Skutečnou čachrovskou noční můrou byl totiž nedostatek spodní i povrchové vody, která měla nejen pro sedláky prvořadý význam. Tento zásadní problém se podařilo s úspěchem vyřešit až počátkem 20. století, kdy zde vyrostla vůbec první šumavská vodní elektrárna. O založení této významné technické památky se zasloužil proslulý místní farář František Blahovec, jenž podnítil vznik družstva s krkolomným názvem „Rolnická elektrárna pro svícení, čerpání vody, řezání řezanky a pro další zemědělské účely“. Ideální pro výstavbu takového objektu se pochopitelně ukázalo místo, kde na říčce Ostružné stával Starý Zikmundův mlýn, ten družstvo zakoupilo roku 1901 za 18 000 rakousko-uherských korun právě za účelem vyřešení nepříznivé situace zásobování vodou. Mlýn však ještě téhož roku vyhořel, a tak bylo rozhodnuto jej opravit a vedle něj vystavět ještě vodní eletrárnu dle návrhu firmy F. Křížík-Praha. Turbína se slavnostně rozeběhla již 16. listopadu 1902 za přítomnosti 6000 diváků. Dnes je elektrárna stále v provozu, avšak s novou turbínou, původní vnitřní vybavení dnes najdeme v Křižíkově muzeu v Plánici.  

Významné osobnosti

František Blahovec

1864-1942

Fotografie

ČachrovČachrovKostel sv. Václava v ČachrověMuzeum železničních drezin ČachrovTvrz Čachrov (čp. 1)