Všeruby

Všeruby - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Pohraniční městečko známé pobytem Boženy Němcové. Žil zde také sběratel židovských pověstí Weisel. Kostel Archanděla Michaela. Pod Všeruby spadá také ves Brůdek s památným kostelíkem sv. Václava, který měl být dle tradice postaven jako poděkování za vítězství v bitvě u Brůdku (1040).

http://www.vseruby.info/

Památky v oblasti

Fara ve Všerubech (čp. 85)

Fara ve Všerubech (čp. 85)
Patrová budova fary dostavěná v roce 1650.

Kostel Archanděla Michaela ve Všerubech

Kostel Archanděla Michaela ve Všerubech
Raně barokní kostel z 1. poloviny 17. století s přilehlou farou.

Historie

Pohraniční městečko ve Všerubském průsmyku (11 km jihovýchodně od Domažlic, 7 km jižně od Kdyně). 1. 7. 1990 byl znovu otevřen hraniční přechod Všeruby – Neuaign. Všeruby mají dlouhou a zajímavou historii. Nejprve zde u dodnes existujícího rybníka stála ves. O té se v 15. století píše jako o Českém Rybníku (Böhmischer Weiher) nebo také o Rybníku. Roku 1570 je zmiňováno městečko Neumarkt patřící k panství hradu Rýzmberk. V 17. století byly Všeruby samostatným statkem, vládli mu Kocové z Dobrše. Další vrchností byli Stadionové z panství Kout. Název Všeruby se začal používat od roku 1789. Roku 1852 Všeruby vyhořely, poškozen byl i raně barokní kostel Archanděla Michaela. Shořelo 34 usedlostí. 

Když zde pobývala v letech 1847 – 48 Božena Němcová (pamětní deska z roku 1947) se svým mužem Josefem, byly Všeruby převážně německé. Němcová se zde setkala také s místním ranhojičem a německým židovským spisovatelem Georgem Leopoldem Weiselem (1804 – 1873). Weisel psal na základě pramenů o chodské rebelii, snad inspirován právě Němcovou. Sbíral také židovské pověsti, zpopularizoval např. starou pověst o Golemovi.

Židé žili ve Všerubech již v 1. polovině 17. století. Židovská obec vznikla počátkem 18. století, roku 1894 se změnila v modlitební spolek, který existoval ještě roku 1926. Židé obchodovali, v 19. století máme doloženého židovského mýtného na zemské silnici, pracovali také jako sklenáři, barvíři a řezníci. Místní synagoga se nedochovala, poslední pseudorománská stavba s dlouhými zaklenutými okny (1868) byla patrně zničena Němci (roku 1938 či později).
Obyvatelé Všerub se živili řemesly jako košíkářství, hrnčířství či výroba krabiček na sirky. Od 30. let 19. století až do skončení druhé světové války pracovala ve Všerubech vyhlášená manufaktura na výrobu kameniny a porcelánu A. Fischera. S odsunem Němců a posléze s pádem železné opony přišel úpadek, demolice řady objektů a výstavba nevhodných panelových staveb. Zaniklo téměř sto domů. Ze starší zástavby se zachovalo několik objektů postavených kolem roku 1900. Zajímavé jsou např. čp. 21 a 22 v prostorách bývalého státního statku, dále některé domy při cestě k rybníku. Zde stojí u hráze také kamenný dvouobloukový most. Za městečkem se dochovaly hraniční kameny z 18. století.  

Pod Všeruby spadá dnes také obec Hájek s poutním kostelem sv. Anny a Brůdek s kostelem sv. Václava, který byl dle pověsti postaven jako dík za vítězství knížete Břetislava v bitvě u Brůdku roku 1040.

Významné pověsti

Lidová etymologie vytváří pověsti o bitvě u Brůdku


Lokalizace slavné bitvy u Brůdku do Všerubského průsmyku dala vzniknout řadě etymologických pověstí. Na základě podobnosti různých slov, tedy nikoliv na základě historické skutečnosti, byl vykládán vznik různých místních názvů, i Všerub samotných. Název Všeruby (užívaný až od roku 1789) měl vzniknout dle těchto lidových výkladů např. podle toho, že Češi zde všechny nepřátele „porubali“. Název vsi Prapořiště (poprvé zmíněna 1452) zase prý dle toho, že zde byly uloženy ukořistěné „prapory“. A zaniklá vesnice Zdemily, na jejímž místě vyrostla v sedmnáctém století ves Brůdek, se prý jmenovala Zdemily proto, že Bůh „zde miloval“ Čechy a dopřál jim vítězství nad nepřítelem. Kostelík sv. Václava měl být dle tradice prvním kostelem sv. Václava v Čechách, postaveným za pomoc sv. Václava v boji u Brůdku. 

Významné události

Pobyt Boženy Němcové ve Všerubech


V letech 1847 – 48 žili ve Všerubech manželé Němcovi. Josef Němec sem byl přeložen jako úředník finanční stráže. Nebylo to právě šťastné období. Němcová např. z obav před policejními prohlídkami raději spálila část své korespondence. Němcovi bydleli u českého lékárníka Josefa Myšky. Na jejich pobyt upomíná pamětní deska z roku 1947 u kostela. Němcová se setkala také s místním ranhojičem a spisovatelem židovského původu Georgem Leopoldem Weislem. Vlastenecké smýšlení bylo v době po potlačení revoluce roku 1848 shledáváno podezřelým. Josef Němec byl za své aktivity v revoluci 1848 (kandidoval neúspěšně ve volbách do českého sněmu) přeložen z Domažlicka do Nymburka a posléze do Liberce.

Významné osobnosti

Georg Leopold Weisel

1804-1873

Fotografie

VšerubyVšerubyFara ve Všerubech (čp. 85)Kostel Archanděla Michaela ve Všerubech