Úboč

Úboč - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Malebná obec se zbytky tvrziště v zahradě barokní fary a původně románským kostelem sv. Mikuláše.

http://www.uboc.cz/

Památky v oblasti

Fara v Úboči (čp. 1)

Fara v Úboči (čp. 1)
Barokní fara s mansardovou střechou.

Kostel sv. Mikuláše v Úboči

Kostel sv. Mikuláše v Úboči
Románský kostel ze 13. století a vedle něj fara z let 1726-1727.

Fotografie neexistuje.

Tvrziště v Úboči
Ve farní zahradě jsou patrné stopy (zbytky valů a příkopů) po někdejší středověké tvrzi rytířů z Úboče. Ústní tradice vypráví, že z tvrze vedly podzemní chodby do okolí, vyprávělo se také o jezírku, které bylo součástí opevnění a sloužilo k pla ...

Venkovské usedlosti v Úboči (čp. 4, 33)

Venkovské usedlosti v Úboči (čp. 4, 33)
Z původně rozsáhlého souboru lidové architektury zbylo dodnes jen málo. Ztrátou byla zejména demolice chátrajícího statku čp. 33 v roce 1985. Zbyla jen jeho zděná patrová sýpka, při jejíž stavbě byl dle tradice využit materiál ze zbořeného kostela sv. Vác ...

Historie

Ves Úboč se nachází v jihozápadních Čechách na území okresu Domažlice asi 6 km severovýchodně od města Kdyně. Rozkládá se ve výšce přibližně 500 m n. m. na jihovýchodním úbočí (odtud také jméno vsi) Kněžské hůrky (658 m n. m.). Jméno vsi se poprvé objevuje roku 1251 v predikátu Jiřího z Úboče, který vystupuje jako jeden ze svědků v listině kladrubského kláštera. Majitelé vsi, drobní šlechtici, si zde koncem 13. století postavili tvrz, která zanikla již po polovině 14. století, kdy se Úboč stala součástí panství nedalekého hradu Nový Herštejn.

Roku 1524 přešla Úboč jako součást herštejnského panství do držení královského města Domažlice, které však brzy o nově nabytý majetek přišlo pro účast ve stavovském odboji v roce 1547. Sídlem panství se poté místo hradu staly Únějovice a jeho feudální držitelé se často střídali. V roce 1711 byl únějovický statek i s Úbočí, která byla jeho největší vsí, připojen k chudenickému panství Černínů z Chudenic, k němuž náležel až do konce období vrchnostenské správy v roce 1848.

V roce 1773, tedy ještě před školskou reformou Marie Terezie, byla v obci z iniciativy ředitele chudenického panství Václava Podivína Holečka postavena škola, jejíž dřevěnou stavbu nahradila v roce 1822 nová zděná budova. Místní obyvatelé se živili především zemědělstvím (od konce 18. století pěstováním brambor), v obci fungoval mlýn pod hrází Úbočského rybníka, kde se, stejně jako v dalších rybnících v okolí, chovali kapři. Úboč zůstala stranou budovaných hlavních dopravních spojnic, díky čemuž je dnes klidným místem s krásným okolím.

Zajímavostí obce je existence dvou středověkých kostelů, jíž lze snad chápat jako pozůstatek rozdělení obce mezi více majitelů (Horní a Dolní Úboč). Z nich se zachoval pouze kostel sv. Mikuláše, zatímco kostel sv. Václava, u kterého byla od husitství až do třicetileté války nekatolická fara, byl zrušen nařízením císaře Josefa II. a v roce 1791 rozebrán na stavební materiál, použitý pro stavbu dodnes stojící sýpky u zaniklého statku čp. 33. Kostel sv. Václava stával na návrší v Horní Úboči. Dominantní poloha nasvědčuje, že mohl sloužit také jako útočiště obyvatel v případě nebezpečí.

Významné pověsti

Houboč je Houboč!

Z místních farářů se v kraji dočkal mimořádné obliby P. Ferdinand Peutlschmidt, který byl farářem v Úboči v letech 1864–1887. Měl prý svébytný smysl pro humor, byl společenský a všude ho rádi viděli. Dostal se i do místních vyprávění. Všude, kam přišel, ať už to bylo na pouť, nebo do hospody, projevovali prý lidé radost voláním „Houboč je Houboč!“ (nářečně „Úboč je Úboč!“).

Významné události

Smutný konec faráře Šneliga

Jan Šnelig byl luteránským farářem, který působil ve Lštění a v Úboči v době třicetileté války. Jeho smutný konec je jednou z regionálních ukázek tehdejší náboženské situace. Podle Obnoveného zřízení zemského z roku 1627 museli všichni nekatolíci přestoupit ke katolické víře. Nekatolická fara v Úboči byla zrušena, ale Šneligovi bylo povoleno, aby po přestoupení ke katolické víře dále vykonával povolání faráře a navíc si jako původně nekatolický duchovní ponechal manželku. Byl totiž již značně pokročilého věku a potřeboval péči. Když však do Úboče vtrhli protestantští Švédové, stal se tento „zrádce víry“ snadným terčem jejich útoku. Faráře zbili a nechali ležet na cestě do Kolovče. Stařec se z posledních sil doplazil do Kolovče, ale tam 8. března 1641 těžkým zraněním podlehl a byl pohřben ve farním kostele.

Fotografie

ÚbočFara v Úboči (čp. 1)Kostel sv. Mikuláše v ÚbočiVenkovské usedlosti v Úboči (čp. 4, 33)