Šitboř

Šitboř - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Kdysi bohatá vesnice, ruina kostela sv. Mikuláše. Místo, po kterém se psal autor „Oráče z Čech.“ 

http://www.pobezovice.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Mikuláše v Šitboři

Kostel sv. Mikuláše v Šitboři
Kostel poprvé zmíněn k roku 1359.

Historie

Šitboř (Schüttwa) leží 2 km jižně od Poběžovic. První zmínka o vsi pochází z roku 1248. Tehdy ves vlastnili vladykové Prkoš a Protivec. Ve 13. století patřila Šitboř k panství hradu Starý Herštejn. Je zmiňována i pod jinými, často velmi zajímavě znějícími názvy jako Újezd, Újezd Šitboř nebo Ješitboř. Později připadla Šitboř klášteru v Pivoni.

Díky úrodnému okolí byla Šitboř bohatou vesnicí. Zdejší kostel sv. Mikuláše fungoval jako farní. Dnes z něho zbyla jen ruina. Původní ráz obce narušily demolice po roce 1945, především ve spodní části návsi. Ze starších objektů stojí za zmínku zejména čp. 8, 10, 20 a E1.

Významné pověsti

To je pěkná Amerika!

Kdysi bývala Šitboř bohatá a výstavná vesnice. A místní sedláci na to byli patřičně hrdí. Jednou si syn bohatého sedláka zamiloval děvče, které u nich sloužilo. Rodiče mu nechtěli povolit, aby si vzal chudou. Marně je přemlouval. Jednoho dnes se v hospodě zmínil, že tedy radši uteče do Ameriky. A ráno byl skutečně pryč, i se svou láskou. Uteklo pár let, až jel jeden ze Šitboře pro sklo až k říčce Chladné Bystřici. Když si prohlížel sklo na prodej ze zdejší sklárny, všiml si jednoho brusiče. „Vždyť je to náš ztracený mladík!“ napadlo ho. „Nebo jeho dvojník!“ Hned se s ním začal bavit a všichni kolem poslouchali. Padlo i slovo Amerika. Místní se smáli. I v Šitboři z toho bylo pozdvižení, když jim vyprávěl, koho a kde potkal. A údolí na jižním svahu Čerchova, kde skláři žili, dostalo jméno Amerika.     

Významné osobnosti

Jan ze Šitboře

Fotografie

ŠitbořŠitbořKostel sv. Mikuláše v Šitboři