Petrovice

Petrovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Malá vesnička nedaleko Kozinova Újezda. Lidová architektura.

http://www.obecujezd.cz/

Památky v oblasti

Venkovské usedlosti v Petrovicích (býv. čp. 7, 14)

Venkovské usedlosti v Petrovicích (býv. čp. 7, 14)
Po obvodu návsi se dochovalo několik menších usedlostí a chalup. Cenné jsou roubená chalupa čp. 14 ve štítu s pavláčkou a usedlosti čp. 7, 8 a 25. U statků čp. 1, 17, 19, 24 a 33 se dochovaly brány.

Historie

Petrovice leží 2 km západně od Domažlic, při silnici do Újezda. První zmínka o nich je z roku 1349. Tehdy je měl Jan Jindřich Korutanský, bratr Karla IV., který držel v zástavě Domažlice, darovat právě zchudlým Domažlicím.  Petrovice byly vždy malou vesnicí, podle berní ruly měly roku 1654 jen devět usedlostí, do roku 1930 narostl jejich počet na 30. V obci se dochovalo několik památek lidové architektury většinou z druhé poloviny 19. století. Na návsi proti rybníku byla postavena zvonička.

Významné osobnosti

Jan Jindřich Korutanský

Fotografie

PetroviceVenkovské usedlosti v Petrovicích (býv. čp. 7, 14)