Nový Kramolín

Nový Kramolín - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Ves se sousoším Nejsvětější Trojice. U Kramolína je dobře zřetelný tzv. český křemenný val. Poblíž památník zaniklé obce Valtířov.

http://www.novykramolin.cz/

Památky v oblasti

Historie

Obec Nový Kramolín leží 11 km severozápadně od Domažlic, při trati Domažlice – Poběžovice. U Kramolína je dobře zřetelný tzv. český křemenný val. První zmínka o vsi je z roku 1379, kdy je ovšem popsána jako pustá. Roku 1654 se o ní píše jako o vsi Gramatin, od roku 1854 se užíval název Kramolín, od roku 1886 Nový Kramolín. Historicky spadal Nový Kramolín pod panství kláštera Pivoň, po jeho zrušení pod panství v Poběžovicích. V 19. století se mezi majiteli vystřídali zemský advokát dr. Leonard Stöhr (majitel Pivoně), Thunové- Hohensteinové a rod Coudenhove – Kalergi (do 1945).      

Obyvatelé obce se živili zemědělstvím a těžbou živce z okolí. Ve vsi fungoval také starobylý kovářský dvůr. Roku 1891 byla v Kramolíně zřízena německá obecní škola. Před druhou světovou válkou převažovalo v obci německé obyvatelstvo. K roku 1930 zde žilo 249 Němců a 22 Čechů. Po odsunu počet obyvatel poklesl, roku 1950 měl Kramolín jen 186 obyvatel. Roku 1959 bylo k Novému Kramolínu připojeno katastrální území zaniklé obce Valtířov. Zaniklou obec dnes připomíná památník z 90. let 20. století.

Z místních památek Nového Kramolína je nejvýznamnější barokní sousoší Nejsvětější Trojice. Obec měla i svoji sochu Jana Nepomuckého z roku 1740, která však byla zničena v 70. letech 20. století. Z. Procházka zaznamenal, že roku 2006 před domem čp. 12 ležel už jen její podstavec a patka sloupu.

Významné pověsti

O skřítcích v Novém Kramolíně

Na řadě chodských statků měli skřítky – hospodáříčky. Byli to velcí taškáři, ale nebylo radno si je pohněvat. Na bohatém statku v Novém Kramolíně žili skřítek a skřítková. Starali se hospodáři o dobytek, ale lidem vyváděli samá lotrovstva. Schovávali jim věci, přehazovali nářadí. Sedlák už chtěl svůj statek vyměnit se sousedem. Jeho žena zaslechla ale druhého dne skřítkovou, jak si zpívá výhrůžnou písničku. Hned vše pověděla muži a ten si raději statek nechal. A na Nový rok daroval skřítkům nové šaty. Ti se zasmáli, poděkovali hospodáři písničkou a zmizeli. Šli si hledat novou službu.     

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.