Nemanice

Nemanice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Vesnice Nemanice poblíž bavorských hranic. Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Poblíž zbytky zaniklé vesnice Lučina (Grafenried)

http://www.nemanice.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nemanicích

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nemanicích
Pozdně barokní jednolodní kostel.

Historie

Nemanice (německy Wassersuppen) leží na západním úpatí Haltravy. Do roku 1989 byly nepřístupné, protože ležely v hraničním pásmu u železné opony. Původní osada, založená koncem 16. století městem Domažlice, se jmenovala Loužnice. Brzy převážilo německé obyvatelstvo. Pro kruté podnebí i neúrodnost polí se vžil název Wassersuppen („vodové, řídké polévky“), česky Nemanice. Od 17. století zde pracovala sklárna, která byla koncem 19. století změněna na sirkárnu. Později se v obci vyráběl např. staniol, kovové zátky či zrcadla. Budovy některých malých továrniček se zachovaly. V nedaleké Staré Huti se vyráběly špánové (hoblinové) krabičky, na jejichž výrobě se podílely celé rodiny, včetně dětí.  V okolí pracovalo od konce 17. století několik skláren.

Roku 1704 byla postavena dřevěná kaple. V letech 1781 až 1784 byl s přispěním hrabat ze Stadionu vybudován kostel sv. Jana Nepomuckého. Po roce 1945 řada domů zanikla. Nahradily je bytovky, okály a další novější stavby. Ze starších staveb je zajímavé čp. 37 s vysokou polovalbovou střechou.   

3 km od Nemanic leží silniční hraniční přechod do Bavor Lísková – Höll.

Významné události

Založení sirkárny 1878

Roku 1878 přišel do Nemanic podnikatel Jindřich Oesterreicher, aby zde založil sirkárnu. Již předtím se snažil uchytit v Domažlicích, kde se mu však nedařilo. V Nemanicích začal podnikat v budově bývalé sklárny, založené koncem 17. století. V sirkárně pracovalo deset zakládacích strojů, práci mělo třicet až čtyřicet dělníků.  Po roce 1890 se s výrobou sirek pomalu ustalo a začala výroba lišt a rámů. Etikety se ze zdejší sirkárny bohužel nedochovaly.

Fotografie

NemaniceKostel sv. Jana Nepomuckého v Nemanicích