Lštění

Lštění - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Jedna z mála zachovalých a nově zrekonstruovaných renesančních tvrzí u nás.

http://www.blizejov.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Jana Křtitele ve Lštění

Kostel sv. Jana Křtitele ve Lštění
Původně gotický kostel sv. Jana Křtitele zmíněný poprvé roku 1362.

Tvrz Lštění (býv. čp. 1)

Tvrz Lštění (býv. čp. 1)
Renesanční tvrz pyšnící se dvacet metrů vysokou věží.

Historie

Historie obce Lštění, vzdálené asi 9 km severovýchodně od Domažlic, byla ve starších dobách spojena s místní tvrzí.
Kromě tvrze najdeme v obci také původně gotický kostel sv. Jana Křtitele, zmíněný poprvé roku 1362.

Kolem roku 1897 si ve vsi postavil plzeňský advokát Dr. Josef Starck (zemřel roku 1914) jednoposchoďový novorenesanční objekt s balkónem, zvaný zámek, sloužící později jako mateřská škola. Proti zámku leží bývalý vrchnostenský hospodářský dvůr.

Centrem vsi je protáhlá úzká ulicovitá náves, která se na západním konci rozšiřuje. Tvrz leží na východním konci vesnice. Od konce 18. století se Lštění začalo rozrůstat o druhotnou chalupnickou a domkářskou zástavbu. Při cestě do Osvračína na pravém břehu potoka vznikla osada Hvízdalka, kde byl dnes již neexistující panský ovčín. Ve Lštění se dochovalo několik objektů lidové architektury. Dům čp. 14 upoutá výzdobou své fasády (po r. 1900, křídlový štít a secesní dekor). U čp. 22 a 64 se uchovaly zděné patrové sýpky. Čp. 3 a 56 mají zdobenou bránu s překladem. V čp. 17 a 39 jsou skryty roubené obytné části. Za rybníkem při silnici na Mimov stojí malá výklenková kaplička postavená z velkých kamenných bloků (u čp. 69).

Lštění je dnes součástí obce Blížejov. V České republice najdeme ještě několik obcí stejného jména.

Významné osobnosti

Zdeněk Procházka

Fotografie

LštěníKostel sv. Jana Křtitele ve LštěníTvrz Lštění (býv. čp. 1)