Koloveč

Koloveč - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

O masopustu mění v Kolovči v kouzelném mlýně staré báby na mladé krasavice. Oblíbené je také místní Muzeum techniky a řemesel. Tradiční hrnčířská výroba.

http://www.mestyskolovec.cz/

Památky v oblasti

Fara v Kolovči (čp. 45)

Fara v Kolovči (čp. 45)
Mezi kostelem a farou krytá pavlač.

Kostel Zvěstování Panny Marie v Kolovči

Kostel Zvěstování Panny Marie v Kolovči
Pozdně gotický kostel v místech bývalé tvrze. Z oratoře kostela se dá přejít krytou pavlačí na faru.

Muzeum techniky a řemesel v Kolovči

Muzeum techniky a řemesel v Kolovči
Obsáhlá muzejní expozice přibližuje tradiční život na západočeském venkově v období 19. a první poloviny 20. století s důrazem na zde provozovaná řemesla a živnosti.

Historie

Koloveč leží 15 km severovýchodně od Domažlic. Gramaticky správně je jen tvar „ten Koloveč“, přesto se často používá i ta Koloveč. První zmínka o Kolovči je z 12. století. Před rokem 1197 měl pražský biskup Jindřich Břetislav darovat ves klášteru premonstrátek v Doksanech. Správa vzdáleného majetku pro ně byla poněkud obtížná, proto ho často zastavovaly místní šlechtě. Právě zástavní držitelé si v Kolovči postavili tvrz, která však zanikla. Stávala blízko dnešního kostela Zvěstování P. Marie nebo přímo v místech kostela. Až do začátku 15. století patřil Koloveč zmíněnému klášteru. V r. 1465 ho vlastnil proslulý husitský hejtman Přibík z Klenové a po něm jeho vnuk. Roku 1468 měli v okolí řádit křižáci.
Roku 1491 se Koloveč dostal k panství hradu Roupov. Od roku 1589 patřil Žákavcům ze Žákavy. Tehdy byl spravován ze vsi Srbice, kde si Žákavcové postavili nový renesanční zámek. Třicetiletá válka vedla k úpadku, více než polovina usedlostí zpustla. Opět se střídali majitelé, roku 1664 přišla hrabata z Bubna, roku 1711 Černínové. Koloveč sužovaly časté velké požáry (1663, 1729, 1909). Proto bylo třeba zcela přestavět a opravit zničený kostel (po 1729) i radnici (ta dnešní je z let 1826 – 1830).

Některé domy mají ještě zachovalé barokní dispozice (čp. 1, 9, 14, 16, 17). Již od středověku byl Koloveč znám hrčířskou výrobou, která se rozvinula v 18. a 19. století. Typické jsou například hrnečky s jednoduchými bílými nepravidelnými puntíky na hnědém podkladě. Ve 20. století zde pracovaly kartáčovna a pletárny.

Koloveč nabízí také relativně mladé Muzeum techniky a řemesel s tisíci exponáty. K vidění jsou zde dílny nejrůznějších řemesel (např. pekařská, ševcovská, kožešnická, cukrářská, truhlářská, či řeznická). Součástí je původní hrnčířská dílna rodiny Volfových. Mezi exponáty jsou hodiny, hračky, kočárky či hrací stoje.

Koloveč proslul masopustní slavností, při které jsou v modelu větrného mlýna přemílány staré báby na mladé panny. Ze dvou či více bab lze vyrobit jednu krasavici. Eventuelně to jde i zpátky. I o to dle pověstí někteří stáli, když měla např. kráska povahu těch přemletých bab. Jak slavnost vznikla? Pravděpodobně kvůli tomu, že Koloveč dlouho neměla vlastní vodní mlýn. Do starého větrného mlýna nad obcí prý chodili jen staré báby a chudší chalupníci, bohatší vozili mletí do mlýnů mimo obec. Když byl konečně zprovozněn roku 1864 mlýn parní, měl problémy a chodilo se znovu do starého mlýna. Všichni se Kolovečským kvůli mlýnům smáli. O starém mlýnu se začalo žertem říkat, že tam báby chodí, aby je mlynář semlel na mladé. A ten nakonec vyhlásil úpadek. Omladina vyrobila maketu mlýna a jezdila s ní o masopustu po obci a hráli si na přemílání. Z legrácky se stala tradice. S mlýnem se nejprve jezdilo po ulicích, od roku 1949 se scéna hraje na přírodní scéně. Už roku 1935 přijeli filmaři. Roku 1879 napsal Jan Neruda do Humoristických listů: „Máte-li kde starou pannu škaredou a zvetšelou, pošlete ji do Kolovče, oni Vám ji přemelou!“ Mele se však jen jednou za pět let, eventuelně při jubileu či opravdu zvláštní příležitosti.

Významné pověsti

Jak přišel Koloveč ke svému jménu


Podle pověsti vznikl název Koloveč díky tomu, že při cestě přes zdejší kraj upadlo z vozu nejmenovaného českého knížete kolo. Místní rychle přiběhli a kolo mu opravili. Kolo je i ve znaku Kolovče (zlaté kolo se šesti loukotěmi v modrém poli), který mu snad udělili páni z Roupova. Nevíme, kdy se stal Koloveč městečkem. V kraji se vyprávěly legendy, že byl dokonce městem a vcházelo se do něj třemi branami. Podle Antonína Profouse vznikl název od osobního jména – Koloveč – Kolovcův dvůr, nikoliv, jak tvrdí lidová etymologie, od kola jako takového.

Významné události

Řádění křižáků u Kolovče 1468

Známý kronikářský záznam je z roku 1468. Staré letopisy české hovoří o výpravě Němců v čele s katolíky Dobrohostem z Ronšperka a Zdeňkem Konopištským, proti králi Jiřímu z Poděbrad. Němečtí křižáci měli řádit dle starého letopisce zvláště u Kolovče: „A v městečku Kolovči tu sú mnoho nešlechetní kati němečtí hlav dietkam stínali a házeli jimi na se jako míči. Ohňóv v noci mnoho bývalo viděti, ježto nešlechetní žháři, paliči vsi pálili.  A jest to žalostno vzpomínati těm, kteří sú to viděli, i potomním Čechuom plačtivé slyšeti mělo by býti, když by o tom zmínka byla.“

Významné osobnosti

Emil Felix

Růžena Svobodová

Fotografie

KolovečKolovečFara v Kolovči (čp. 45)Kostel Zvěstování Panny Marie v KolovčiMěstské domy (čp. 31, 39, 40, 146) v KolovčiMuzeum techniky a řemesel v Kolovči