Horní Kamenice

Horní Kamenice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Poblíž obce Horní Kamenice se nacházejí zbytky tajemného Hrádku, nazývaného také Lacembok.

http://hornikamenice.webnode.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Zřícenina hradu Lacembok
Dochovaná velká cisterna na dešťovou vodu.

Historie

Vsi Horní a Dolní Kamenice patřily ve středověku k panství Hrádek (Lacembok). Jméno Kamenice (Kamenec) je zmíněno již v zakládací listině kláštera Kladruby (1115), není však jasné, která z nich to byla. Roku 1531 získal Horní Kamenici první ze Šlovických, Jan Dobeš. Roku 1677 zakoupili Kamenici Trauttmansdorffové z Horšovského Týna. Již Šlovičtí zde vystavěli tvrz, která později sloužila jako sýpka, a pak skončila v areálu bývalého JZD. Proti dvoru se stojí obdélná kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1902 s trojbokým závěrem. Interiér je plochostropý. Kaple je majetkem obce.

Nedaleko Horní Kamenice se nachází zřícenina středověkého hradu, známého pod názvem Lacembok nebo Hrádek.
Malou náves v Horní Kamenici obklopuje několik velkých statků. U čp. 2 se dochovala brána s překladem, u statku čp. 5 roubený špýchar s klenbou.

V lese Výtuň bylo již roku 1926 prozkoumáno mohylové pohřebiště ze střední doby bronzové. Pohřebiště bylo založeno při soutoku dvou potůčků v místě nazvaném později V Bahních. Bylo tu na padesát středně velkých mohyl s kamenným jádrem a obvodovým věncem a dosti chudou výbavou.

Významné pověsti

O tajné chodbě na hradě Lacembok

Cisterna se zvláštní chodbou vedoucí k jejímu dnu inspirovala vznik pověsti o tajné chodbě. Vedla prý z Lacemboku až ke tvrzi v Hlohové, vzdálené čtyři kilometry. Tvrz v Hlohové již dnes neexistuje, zmínky o ní mizí z pramenů po roce 1626. Stála v místech, kde je dnes v Hlohové hostinec. Někdy se uvádí, že chodba vedla ke kostelu v Hlohové. Obránci hradu prý ukryli do chodby zlatý poklad.

Významné osobnosti

František Kreysa

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.