Socha sv. Jana Nepomuckého, křížový kámen a smírčí kříž ve Štítarech

Štítary - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor drobných památek ve Štítarech a okolí tvoří socha sv. Jana Nepomuckého stojící u náhonu nedalekého mlýna a dva křížové kameny umístěné prozatímně ve dvoře fary.

Historie

Asi 1 km severozápadně od Štítar se na pravém břehu Radbuzy rozkládá areál mlýna Hostětice. U mlýnského náhonu stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého na novějším soklu. Z nápisu se dočteme, že socha byla zhotovena nákladem Ondřeje a Anny Tichých. Přímo ve Štítarech se nacházejí dvě drobné kamenné plastiky. První, křížový kámen, byl objeven roku 2003 vyvrácený při cestě k místnímu hradišti. Soukromý majitel bývalé fary jej nechal zdokumentovat a v roce 2008 umístil za vrata svého objektu. V horní části desky je klínový kříž, do něhož je vepsán letopočet 1746. Nápis naznačuje, že byl zřízen na památku muže jménem Tomáš, kterému bylo 47 let. Také druhý kámen v podobě kruhové stély z hrubozrnného pískovce byl roku 2008 umístěn ve dvoře fary. Na přední straně je reliéf rovnoramenného kříže objatého kruhem. Není známo, kde stál původně. Materiál, ze kterého je vyroben, se v okolí vsi nevyskytuje. Majitel fary plánoval umístění obou křížů ke kapličce.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.