Horská synagoga v Hartmanicích

Hartmanice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

V nejvýše položené synagoze na území ČR je instalována moderně pojatá expozice mapující spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě.

http://www.hartmanice.cz/cz/

Historie

Bývalá hartmanická synagoga, nejvýše položená stavba tohoto druhu v České republice, zůstávala od druhé světové války bez důstojného využití a postupně chátrala. Teprve v posledních letech byla z iniciativy občanského sdružení Památník Hartmanice rekonstruována pro umístění stálé expozice mapující na pozadí konkrétních lidských příběhů spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě, krutě poznamenané totalitními režimy 20. století. Ústřední expozici doplňují historické fotografie z počátku 20. století dokumentující každodenní život na Šumavě, přehled šumavských vesnic zaniklých v důsledku spuštění železné opony a exkurs do historie hartmanické židovské obce a synagogy včetně její novodobé rekonstrukce, jež navrátila objektu nejen důstojné využití, ale i původní dispozici.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Horská synagoga v HartmanicíchHorská synagoga v Hartmanicích