Hasičské muzeum v Postřekově

Postřekov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Expozice prezentuje historickou hasičskou techniku, především ruční a motorové stříkačky.

http://hasicipostrekov.cz/cs/sdh-hasicskemuzeum/

Historie

Muzejní expozice, provozovaná od roku 2000 místním sdružením dobrovolných hasičů, prezentuje několik desítek historických hasičských stříkaček (včetně parní), cisteren a dalších souvisejících přístrojů a předmětů. Expozice využívá dva objekty, starou hasičskou zbrojnici (expozice ručních stříkaček) a bývalou kotelnu základní školy (motorové stříkačky a hasičská výzbroj). Většina vystavené techniky je plně funkční. Muzeum je přístupné pouze po předchozím objednání.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Hasičské muzeum v PostřekověHasičské muzeum v Postřekově