Kaple sv. Barbory u Všekar

Bukovec - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Poutní kaple sv. Barbory nedaleko Všekar.

Historie

Z Bukovce vede turistická značka k někdejší oblíbené poutní kapli sv. Barbory nedaleko Všekar. Od kaple je krásný rozhled po kraji, sama kaple je dobře viditelná již z dálky. Bývala zde i studánka s léčivou vodou. Na místě původně stávala dřevěná kaple, současná stavba na půdorysu kříže je barokní. Dle tradice ji nechali postavit Trauttmansdorffové v 18. století. Zdobily ji fresky ze života patronky horníků sv. Barbory a freska Jana Nepomuckého od Antonína Krauze (kolem roku 1796). U oltáře byla zobrazena i nešťastná událost z počátku stavby, kdy jeden ze zedníků spadl a nabodl se na kůl. Původní fresky byly téměř zcela zničeny po druhé světové válce. Zmizel i zdobený akantový oltář. Z kaple se v nedávné době stala ruina. Od 60. let 20. století byl kolem zřízen výjezdní prostor pro jednotky lidových milicí, po roce 1968 byla kaple vydána na pospas sovětským okupantům. V roce 1990 byla již připravena k odstřelu, na poslední chvíli byl však příkaz zrušen, a poté se kaple dočkala nové střechy.

Vedle kostela ústila větrací šachta dolu Barbora. V okolí se těžilo hlavně olovo a cín. Asi 300 m severně od kaple se dochovaly příkopy, které jsou považovány za švédské šance. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.