Venkovské usedlosti v Polžicích (čp. 4, 6, 8, 17)

Polžice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Řada domů měla historizující fasády, které však nepřežily nedávné renovace. U čp. 24 stojí brána s překladem, podobně je tomu také u čp. 2 (kde je navíc ve štítě datace 1918).

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Venkovské usedlosti v Polžicích (čp. 4, 6, 8, 17)Venkovské usedlosti v Polžicích (čp. 4, 6, 8, 17)Venkovské usedlosti v Polžicích (čp. 4, 6, 8, 17)