Škola v Milavčích (čp. 1)

Milavče - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Budova bývalých Lázní z roku 1775, kde dnes sídlí obecní úřad a škola. Jde o budovu dole zděnou, v prvním patře roubenou, pobitou šindelem, s typickou mansardovou střechou. Střední vstup je zaklenut polokruhem a doprovázen pilastry nesoucími obdélný rámec. Lázně se ukázaly jako prodělečné již po deseti letech provozu, proto se hledalo jiné využití.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Škola v Milavčích (čp. 1)