Venkovské usedlosti v Čermné (čp. 10, 34)

Čermná - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Obec charakteristická drobnými usedlostmi a spletí uliček.

Historie

Zdeněk Procházka popsal Čermnou jako pěkně upravenou obec „charakterizovanou drobnými usedlostmi a spletí uliček“. Z dokladů lidové architektury stojí za vidění zejména areál usedlosti s budovami čp. 10/73 z konce 18. století. Dochoval se vlastní zděný statek s obytnými domy se štítem, dále ohradní zeď s bránou, roubená stodola s chlévy a srub. Na přelomu 18. a 19. století vznikla usedlost č. 34 jako roubený dům v kožichu. Před rokem 1900 k němu byl přistaven dochovaný malý cihlový, patrový špýchar. Kolorit obce doplňují parčíky a drobné novodobé pomníčky (konkrétně na návsi pomník obětem 1. světové války z roku 1920 a pomník obětem 2. světové války z roku 1945 a také pamětní kříž z 2. poloviny 19. století u hospody).

Fotografie

Venkovské usedlosti v Čermné (čp. 10, 34)Venkovské usedlosti v Čermné (čp. 10, 34)Venkovské usedlosti v Čermné (čp. 10, 34)Venkovské usedlosti v Čermné (čp. 10, 34)