Kostel sv. Anny v Plané

Planá - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Barokní kostel svaté Anny se nachází nedaleko Plané, interiér památky je vyzdoben barokními freskami a ukrývá vzácný raně barokní epitaf.

Historie

Stranou od Plané, na zalesněném návrší poblíž silnice, která spojuje město s blízkou Chodovou Planou, se nachází poutní kostel svaté Anny. Poprvé se o něm z historických pramenů dozvídáme v souvislosti s požárem, k němuž došlo roku 1515 a po kterém byla gotická stavba obnovena. Roku 1645 se pod patronací hraběte Jindřicha Šlika uskutečnila raně barokní úprava chrámu, poté, co sakrální objekt roku 1721 opět strávily plameny, byl do roku 1726 přebudován ve vrcholně barokním slohu.

Půdorys kostela napodobuje tvar latinského kříže, ze severního i jižního průčelí obdélné lodi vystupují závěry transeptu, kolmo přetínajícího hlavní chrámový prostor, jehož východní část přechází v zúžený pravoúhlý presbytář, ke kterému přiléhá polygonální sakristie. Nad kněžištěm se vypíná nevelká čtvercová věž. Fasáda budovy je plasticky členěna pilastry, usazenými na vysokém soklu. Do svatostánku se vstupuje pravoúhlým portálem, umístěným v západní stěně, v níž se nachází i okno, završené půlkruhovým obloukem.

Vnitřkem hlavní lodi podél obou delších stěn prochází řada mohutných pilířů, mezi nimiž se v patře prostírají tribuny, jejichž úseky jsou navzájem propojeny průchody. Presbytář je sklenut valenou klenbou, v sakristii nalezneme křížovou klenbu s lunetami, nad lodí se vypínají dvě pole české placky a plochá kupole. Interiér kostela zdobí štukové ornamenty a fresky, které roku 1731 zhotovil malíř Václav Schmidt.

Ústředním bodem chrámu je barokní hlavní oltář, vyrobený kolem roku 1730 ze dřeva a potažený umělým mramorem. Pyšní se pozdně gotickým sousoším Panny Marie se svatou Annou a Ježíškem, doplněným pozdně barokními štukovými skulpturami svatého Jáchyma a svatého Jana Křtitele. Z 18. století pochází také kazatelna, zhotovená ze stejných materiálů jako hlavní oltář. V sakristii kostela se ukrývá raně barokní epitaf Marie Magdaleny Zegelové z roku 1654, vsazený do portálového rámu.

Fotografie

Kostel sv. Anny v PlanéKostel sv. Anny v PlanéKostel sv. Anny v PlanéKostel sv. Anny v PlanéKostel sv. Anny v PlanéKostel sv. Anny v PlanéKostel sv. Anny v PlanéKostel sv. Anny v PlanéKostel sv. Anny v PlanéKostel sv. Anny v PlanéKostel sv. Anny v Plané