Sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Dominika v Lestkově

Lestkov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na náměstí v Lestkově nalezneme dvě barokní sochy z 18. století, první z nich zpodobňuje svatého Dominika, druhá svatého Antonína Paduánského.

Historie

Na náměstí v Lestkově se nacházejí dvě památkově chráněné sochy. Uměleckou tvorbu období poloviny 18. století zastupuje barokní plastika svatého Dominika, která byla zhotovena kolem roku 1740. Na hranolovém soklu nalezneme postavu světce v řeholním rouchu s atributy svatého Dominika, nápisovou páskou a psem u nohou. Druhá skulptura stojí před budovou školy v horní části náměstí. Na soklu, doplněném anděly, se vypíná socha svatého Antonína Paduánského s Ježíškem v náručí.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Dominika v Lestkově