Tvrz Vížka u Černošína

Černošín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Tvrz Vížka byla až donedávna takřka neznámá, recentní nálezy keramiky ukázaly, že se patrně jednalo o středověké opevněné sídlo, která mělo chránit nedalekou obchodní stezku.

Historie

Přibližně v půli cesty mezi obcemi Černošín a Krásné Údolí se na okraji malého lesa u břehů Lučního potoka nacházejí archeologické stopy tvrze Vížka. Sídlo představuje jedno z bílých míst na pomyslné mapě české kastelologie, neboť je o něm známo jen velmi málo informací. Jednalo se buď o středověkou tvrz, která měla chránit zemskou stezku, jež těmito místy procházela, nebo zde máme co do činění s pozůstatky opevnění z třicetileté války. Skutečnosti však spíše odpovídá první varianta, což potvrzují i nálezy keramiky datované do 14. století, jež byly v nedávné době v této lokalitě učiněny.

Tvrz, vybudovaná na obdélníkovém půdorysu, byla v minulosti obkroužena příkopem a chráněna náspy. Do dnešní doby se dochovaly pouze zbytky valu, který objekt zabezpečoval z jižní strany.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.