Městské domy ve Zbirohu (čp. 50, eč. 155, 159)

Zbiroh - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Lidová architektura z 19. století.

Historie

Evid. č. 155 (původně čp. 54)
Jedná se o přízemní domek obrácený do Masarykova náměstí čtyřosým štítovým průčelím. V pravé ose v obdélné zárubni osazena polokruhem zaklenutá vrata s vějířovitě řazenými prkny v záklenku. Ve štítu pod polovalbovou střechou jsou dvě okna. V průjezdu trámový strop. Dům pochází z poloviny 19. století. Objekt je v soukromém majetku.

Evid. č. 159 (původně čp. 86)
Jedná se o drobný přízemní domek venkovského charakteru roubený v kožichu. Nachází se v Husově ulici, pochází z přelomu 18. a 19. století. Štít vrcholí značně předsazenou polovalbou s kabřincem. Na boční straně střecha přesahuje. Objekt je v soukromém majetku.

Čp. 50
Jedná se o přízemní dům obrácený do ulice sedmiosým průčelím. Pochází z první poloviny 19. století. Nachází se v dolní části Masarykova náměstí. Objekt je v soukromém majetku.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.