Kaple Panny Marie Bolestné v Rokycanech

Rokycany - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Jde o jednoduchou stavbu zhruba čtvercového půdorysu.

Historie

Kaple se nachází v ulici J. Tomáška. Pochází z roku 1768, opravena byla roku 1858. Jde o jednoduchou stavbu zhruba čtvercového půdorysu. Střecha je sedlová s dvojitou taškovou krytinou. Fasády na nárožích jsou členěny pilastry. Nad průčelím s kamenným obdélným portálem je trojúhelný štít. Okna zvenčí pak kamenná, mají ostění s uchy a podokenní římsy, uvnitř jsou segmentově zaklenuta. Prostor je zaklenut klenbou, pro oltář byl vystavěn výklenek tvaru niky. Kaple je v majetku Římskokatolické farnosti Rokycany.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.