Kaple Navštívení Panny Marie s křížovou cestou v Radnicích

Radnice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní kaple vystavena kolem roku 1735, zřejmě podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Historie

Poutní kaple stojí na kopci severovýchodním směrem od města. K místu vede červená turistická značka. Barokní kaple byla vystavena kolem roku 1735 (někdy uváděno 1745) zřejmě podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kapli nechal vystavěn majitel panství Jan Václav z Bubna a Litic. Kaple je zděná, omítaná stavba. Její presbytář je orientován zhruba k severu. Loď se skládá z centrální a kruchtové části. Hlavní prostor je sklenut plackou, presbytář konchou; sakristie je zaklenuta plackou na lunetách. Po jihozápadní straně kaple se nachází bývalá poustevna. 

Křízová cesta začíná nad hrází rybníka a vyúsťuje u kaple Navštívení Panny Marie, jedná se o 14 kamenných sloupků. V hranolových kapličkách na dříku je v každém zastavení obrázek. Současná křížová cesta byla vystavěna v roce 1883 a opravena v roce 2014.

Fotografie

Kaple Navštívení Panny Marie s křížovou cestou v RadnicíchKaple Navštívení Panny Marie s křížovou cestou v RadnicíchKaple Navštívení Panny Marie s křížovou cestou v RadnicíchKaple Navštívení Panny Marie s křížovou cestou v RadnicíchKaple Navštívení Panny Marie s křížovou cestou v Radnicích