Hradiště Radná u Olešné

Olešná - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk, středověk

Stručné představení

Hradiště z pozdní doby bronzové a pozdní doby halštatské, osídlené až do raného středověku.

Historie

Nachází se východně od Plané (na druhé straně řeky Berounky). K místu vede žlutá turistická značka spojující Újezd u Svatého Kříže a přívoz pod Darovou. Jde o hradiště z pozdní doby bronzové a pozdní doby halštatské, osídlené až do raného středověku. Sídliště má trojdílnou dispozici. Úzká akropole je podlouhlého půdorysu o rozměrech 200 x 50 metrů o ploše necelého hektaru. Pozůstatky obvodového opevnění akropole jsou na jižní straně patrné jako nízký val a na severu jen jako terasa. Na jižním konci vnitřního valu, opatřeného příkopem, je dochována brána. Tou prochází i současná přístupová cesta na hradiště.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.