Kostel sv. Štěpána u Mýta

Mýto - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původ kostela bývá někdy popisován ještě jako románský, ve 14. století byl goticky přestavěn.

Historie

Kostel obklopený hřbitovem se nachází na kopci ve vzdálenosti 0,6 km od východního okraje Mýta. Je pravděpodobné, že v těchto místech mohlo existovat původní osídlení Mýta. Zprvu sloužil jako kostel farní než, neznámo kdy, převzal tuto funkci kostel (původně kaple) sv. Jana Křtitele na náměstí. První písemná zmínka o Mýtě pochází z roku 1296 a to už kostel sv. Štěpána stál. Jeho původ bývá někdy popisován ještě jako románský, ve 14. století byl goticky přestavěn. Z tohoto období je dochován presbytář, severní sakristie s křížovou klenbou, gotický vstupní portál a portál do sakristie.
Kostel byl několikrát přestavován, jeho věž pochází až z 18. století a má barokní charakter. Je v ní umístěn cenný renesanční zvon od Tomáše Jaroše z Brna z roku 1556 (někde uváděn rok 1561), nedávno restaurovaný. Druhý zvon sem věnoval farář Jan Ignác Libertin před svou smrtí v roce 1756, pocházel od zvonaře Zachariáše Dietricha z Prahy. Pod kostelem se nachází rozsáhlá krypta, v níž je mj. pochován i farář J. I. Libertin, který v Mýtě působil v letech 1721–1756. Dvanáct let před svou smrtí nechal ulít železnou náhrobní desku s českým nápisem, která byla původně zapuštěna do podlahy před hlavní oltář. V roce 1945 byla při opravách přesunuta na zeď proti vchodu do kostela. Dne 30. 6. 1893 zasáhl věž kostela blesk, ale naštěstí škody nebyly velké, shořela původní špičatá věžička a byla nahrazena kopulovitou, částečně byl zničen rám obrazu sv. Anny. V roce 1917 byly zrekvírovány dva zdejší zvony o váze 268 a 144 kg.
Chloubou kostela jsou cenné fresky z počátku 16. století s motivem Posledního soudu, sv. Kryštofa a Umučení Krista, které byla objeveny při opravách kostela v roce 1945. Šest fresek z Křížové cesty bylo však bohužel později poničeno při probourání nového okna. V minulých letech byl kostel několikrát vykraden a zdevastován. Kostel je v majetku města Mýto. V prosinci 1992 byla založena nadace na jeho záchranu, přispěli jednotlivci i úřady. O tři roky později byly zahájeny opravy a dnes patří kostel k chloubám Mýta.

Významné pověsti

Šafář zdejšího faráře, který měl hodně polností, žil v domě u hřbitova u kostela sv. Štěpána. Šafářka rozprodávala lidem mléko, ale přidávala do něj vodu. Když zemřela, chodívala prý z vršku do kapličky svaté Anny pod kostelem za trest pro vodu. Nosívala ji v nádobě pod bílou plachtou. Lidé se jejího zjevování báli, proto od těch dob nikdo na hřbitově nebydlí. Jiná verze pověsti říká, že tu bydlel hrobník se svou manželkou, která zde opakovaně o půlnoci zahlédla podivnou postavu v bílém. Oba se pak odtud odstěhovali a nikdo už tu nechtěl bydlet.

Jednou si místní usmysleli, že si pořídí zvon pro kostel sv. Jana Křtitele na náměstí. Protože neměli peníze, tak se rozhodli, že sejmou zvon z kostela sv. Štěpána. Když ho snesli a naložili na vůz, koně odmítli jet. Nepomohlo ani přípřeží. Teprve když se rozhodli vůz otočit a zvon vrátit zpět ke sv. Štěpánu, koně se rozjeli jakoby ani náklad nevezli.

Fotografie

Kostel sv. Štěpána u MýtaKostel sv. Štěpána u MýtaKostel sv. Štěpána u Mýta