Kostel sv. Jana Křtitele v Mýtě

Mýto - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Kostel z roku 1359. Na náměstí se nachází také fara z 2. poloviny 18. století.

Historie

O založení kostela tvořícího dominantu zdejšího Náměstí se zasloužili bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka v roce 1359. Zprvu šlo jen o kapli sv. Jana Evangelisty, farář Dobeš Bláha sídlil u kostela sv. Štěpána a nově bylo zřízeno místo kaplana. Později byla kaple přestavěna na kostel a zasvěcena Janu Křtiteli. Kostel za třicetileté války vyhořel a v letech 1680–1682 byl znovu obnoven. Patrně v roce 1720 byla původní, ještě gotická okna lodi kostela přestavěna na barokní. Věž byla dokončena o rok později zřejmě podle projektu pražského stavitele Tomáše Haffeneckera. Nová loď chrámu byla obnovena v letech 1735–1736. Vedle kostela stála původně dřevěná zvonice.

Dalších úprav se chrám dočkal na konci 19. století, zdejší vikář František Ehrenberger nechal přelít na svůj náklad původní zvon a sám ho na podzim 1891 posvětil. Za pět týdnů poté zemřel a kostelu odkázal veškeré své jmění v hodnotě 8 000 zlatých. Pochován je na mýtském hřbitově sv. Štěpána i se svojí matkou Terezií. Z části věnovaných peněz byla opravena chrámová věž, která měla na jižní a západní straně trhliny. Byla stažena železnými spojkami a v rozích dole byly přistavěny dva opěrné pilíře. V roce 1896 se z odkázaných peněz pořídily rovněž nové věžní hodiny z dílny čáslavského hodináře Karla Adamce. Ehrenbergův zvon o váze 520 kg však v Mýtě dlouho nepobyl, již v roce 1917 byl zrekvírován pro válečné účely. Již od roku 1944 probíhaly v interiéru kostela restaurační práce zaměřené na tónování oltářů, opravu kazatelny, křtitelnice a zpověznice. Objeven byl krásný pískovcový gotický portál a freska představující sv. Bartoloměje a Ondřeje v presbytáři byla nově datovaná do období kolem roku 1490. Veškeré náklady na opravy si vyžádaly 91 275 Korun.

Dne 24. 6. 1946 bylo Mýto povýšeno na děkanství, církevní slavnost se konala 14. 7. 1946. V padesátých letech 20. století byla vyměněna střecha kostela a věž byla oplechována. Roku 1971 byly na kostele obnoveny zásluhou Ing. Karla Chocholy sluneční hodiny. V roce 1992 byla provedena oprava fasády kostela a nainstalovány nové věžní hodiny. Dne 28. 11. téhož roku byla sloužena mše svatá za zdárně dokončené dílo, hlavním celebrantem byl světící pražský biskup František Lobkowicz. Kostel patří do majetku Římskokatolické farnosti Rokycany a je průběžně opravován. Římskokatolické farnosti v Rokycanech patří také budova fary (čp. 7) na náměstí.

Z Mýta pochází cenná gotická monstrance ze 16. století se soškami sv. Jana Křtitele a sv. Štěpána, která byla několikrát vystavována při různých příležitostech. Dále v tomto kostele stály dřevěné sošky Vzkříšeného Krista z doby kolem roku 1460 a patrně o dvacet let mladší soška sv. Štěpána či sv. Vavřince (soška nemá atributy, takže nelze přesně posoudit, o jakého svatého se jedná). Obě umělecká díla jsou v současnosti deponována v Národním muzeu v Praze.

Fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele v MýtěKostel sv. Jana Křtitele v MýtěKostel sv. Jana Křtitele v Mýtě