Kostel sv. Petra a Pavla u Líšné

Líšná - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kostel stojí na samotě nad Líšnou, kde kdysi stávala vesnice v podhradí Řebříku.

www.petrapavel.org

Historie

Kostel stojí na samotě nad Líšnou, kde kdysi stávala vesnice v podhradí Řebříku. Původní vesnice se připomíná již v roce 1348 stejně jako kostel sv. Petra a Pavla, který býval farním. Dnešní stavba se změněnou orientací (presbytář k severu) pochází z roku 1728. V roce 1841 se zřítila klenba, která už nebyla obnovena, ale roku 1845 nahrazena stropem. Půdorys kostela je křížový, skládá se z krátké, příčně obdélné zdi a ze čtvercového trojboce zakončeného kněžiště. Presbytář je zevnitř polokruhově, zvenku polygonálně zakončený. Interiér kostela je plochostropý, vnitřní zařízení barokní. V kostele se zachovaly náhrobní desky Protivců z Entenšlanku, kteří byli páni hradu Řebřík. Kostel byl dlouhodobě neudržovaný. Zhruba od roku 2007 se ho ujal Klub přátel hudby ve Zbirohu, který organizuje jak jeho využití, tak i záchranné práce. Na kostel byly osazeny okapy a základy kostela odizolovány od okolní zeminy s cílem snížit distribuci vlhkosti do stavby. V majetku Římskokatolické farnosti Zbiroh.

Fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla u LíšnéKostel sv. Petra a Pavla u LíšnéKostel sv. Petra a Pavla u Líšné