Zřícenina hradu Řebřík u Líšné

Líšná - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Hrad byl postaven zřejmě na konci 13. století.

Historie

Nachází se západně od Líšné, lze k němu dojít po zelené turistické značce. Hrad byl postaven zřejmě na konci 13. století. Poprvé je v pramenech zmiňován k roku 1318, kdy se mluví o jeho držiteli Markvartu z Řebříka. Na konci 14. století se dostal neznámo jak do královského majetku, který měl roku 1410 v zástavě Petr Prase z Chrástu a další. Roku 1495 byl hrad ze zástavy vyplacen a byl připojen ke Křivoklátu. Následně hrad velmi rychle zpustl, tak je v pramenech označován k roku 1552. Nad původně gotickým kostelem se zvedá úzký skalní hřeben s terenními pozůstatky hradu trojdílné dispozice. Zachovány jsou zejména dva příčné příkopy a v jádře kromě základů paláce tesaná cisterna. V prvním předhradí stojí novověká patrová čtyřboká zvonice se zděným omítnutím, přízemím a dřevěným patrem. V údolí jsou patrné zbytky zaniklého dvorce a rybníka. Malé jádro hradu mělo původně obdélný půdorys. Část nádvoří se sesula, a proto dnes má nepravidelný obrys. Hrad představuje klasickou ukázku úsporného hradního typu s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou.

Fotografie

Zřícenina hradu Řebřík u LíšnéZřícenina hradu Řebřík u LíšnéZřícenina hradu Řebřík u Líšné