Kaple sv. Ludmily v Chlumu

Chlum - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Malá kaplička postavena roku 1869 v pseudobarokním slohu.

Historie

Kaple se nachází v horní část návsi. Malá kaplička byla postavena roku 1869 v pseudobarokním slohu. Skládá se ze dvou částí. V přední části je zbudována zvonice na čtvercovém půdorysu, střecha je kryta šindelem a ukončena makovicí s křížem. V patře zvonice jsou čtyři okénka gotizujícího tvaru, krytá žaluziemi. Okénko ve směru k vlastní kapli je vstupem do prostoru krovu nad kaplí. Na severní straně přiléhá ke zvonici těleso vlastní kaple čtvercového půdorysu, do něhož se vchází pravoúhlým vstupem právě z přízemí zvonice. Střecha je sedlová, ukončená na severovýchodní straně plochým trojstupňovým štítem. Interiér kaple je skromný, nečleněný plasticky, plochostropý. V zadní stěně za oltářem proti vstupu se nachází vpadlá nika, jejíž původ je nezřetelný. Podlaha je kryta čtvercovou dlažbou z pálené hlíny, dveřní křídla i okénka pocházejí z druhé poloviny 19. století a jsou velmi dobře zachovány. Na oltáři je obraz sv. Ludmily. Kaple je v majetku obce.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Kaple sv. Ludmily v ChlumuKaple sv. Ludmily v Chlumu