Venkovské usedlosti v Drahoňově Újezdě (čp. 3, 6)

Drahoňův Újezd - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Dvě venkovské usedlosti z 18. století.

Historie

Venkovská usedlost čp. 3 se nachází na západním okraji vsi na severním okraji silnice. Objekt pochází z konce 18. století. Jedná se o přízemní dům situovaný podél cesty. Štítové průčelí je o dvou okenních osách. Lomenice s vyloženými profilovanými římsami je zakončena obdélným kabřincem a bedněna do středního dílu se svisle kladenými prkny, po stranách výplně bedněné diagonálně. Střecha s polovalbou je krytá eternitovými šablonami. Přesah střechy na štítě je lemován dřevěnými lištami s obloučkem. Na roubenou část objektu navazuje nově postavená zděná část a na ní chlévy. Roubená část má jednu obytnou místnost, černou kuchyni a klenutý sklep. Ve štítu obytné části jsou dva větrací otvory. Štítové a boční průčelí jsou postavena na vysoké podezdívce přístupné po schodech. K objektu přináleží hospodářské budovy, které jsou rovněž památkově chráněné. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 6 se nachází v jihozápadní části návsi. Objekt pochází z konce 18. století. Jedná se o obytné stavení na kamenné podezdívce, přízemní, roubené s bílými spárami. Štít je bedněný, střecha z boku převislá, s polovalbou, krytá eternitem. Ve štítovém průčelí má jedno sdružené okno. Zápraží kryje přesah střechy. Na střeše je nákladový pultový vikýř. Na obytnou část navazují hospodářské budovy, které jsou rovněž památkově chráněné. Objekt je v soukromém majetku.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Drahoňově Újezdě (čp. 3, 6)Venkovské usedlosti v Drahoňově Újezdě (čp. 3, 6)Venkovské usedlosti v Drahoňově Újezdě (čp. 3, 6)Venkovské usedlosti v Drahoňově Újezdě (čp. 3, 6)