Fara v Drahoňově Újezdě (čp. 1)

Drahoňův Újezd - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pozdně barokní objekt z druhé poloviny 18. století, později s klasicistně upravenými fasádami.

Historie

Nachází se západně od kostela. Pozdně barokní objekt z druhé poloviny 18. století, později s klasicistně upravenými fasádami. Patrová zděná budova obdélného půdorysu stojící v čele hospodářského dvora. Střecha valbová. Hlavní průčelí sedmiosé se středním rizalitem, završeným nízkým trojúhelným štítem lemovaným profilovanou římsou, se štukovým reliéfem Božího oka v tympanonu. Do roku 2010 v majetku Římskokatolické farnosti v Rokycanech, v současnosti v soukromém majetku. Chátrající fara je postupně obnovována.

Fotografie

Fara v Drahoňově Újezdě (čp. 1)Fara v Drahoňově Újezdě (čp. 1)