Silniční most v Dobřívu

Dobřív - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Jednoobloukový most, který je 20 metrů dlouhý a 4 metry široký. Má zděné parapety a výrazně vzedmutou mostovku

Historie

Most se nachází nad Padrťským potokem. Spojuje objekt bývalého šichtamtu čp. 35 na levém břehu a Starou hospodu s Mošnovou jizbou v čp. 48 na pravém břehu. Jedná se o jednoobloukový most, který je 20 metrů dlouhý a 4 metry široký. Má zděné parapety a výrazně vzedmutou mostovku. Problematická je datace jeho vzniku, v literatuře se objevuje rok 1600, jinde údaj, že tomu bylo za majitele huti Šalamouna Šírera z Waldheimu (1624–1692) či, že k tomu došlo až na konci 17. století. U paty mostu je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která byla podle chronogramu postavena v roce 1762 u příležitosti zpevňování mostu nákladem šichtmistra (vedoucího hutě) Matouše Čapka. Na podstavci sochy jsou sluneční hodiny. Zdá se, že umístění této sochy není původní, dříve byla asi otočena jinak. Na vrcholu mostního oblouku na západní straně stojí socha sv. Barbory, patronky hutníků. Podle některých pramenů pochází ze šedesátých let 18. století, samotná socha je opatřena letopočtem 1791 a písmeny AH. Soše svaté Barbory byla ve vypjaté protikatolické atmosféře po pádu monarchie v listopadu 1918 uražena pravá ruka držící pohár s hostií. Levá ruka soše zůstala, ale neví se, co v ní třímala. Naproti soše sv. Barbory byl umístěn železný kovaný kříž, který po zrezivění patky zmizel už v 19. století. Obě sochy byly v září 1994 opraveny. Kříž již obnoven nebyl.

Fotografie

Silniční most v DobřívuSilniční most v DobřívuSilniční most v Dobřívu