Zámek Bušovice

Bušovice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Od roku 1986 slouží objekt jako depozitář Studijní a vědecké knihovny v Plzni.

Historie

Zámek se nachází na návsi nad rybníkem. Roku 1694 získal Bušovice rytíř Petr z Wiedersperka (Vidršperka) a vytvořil tak samostatný statek. Noví majitelé nechali z poplužního dvora vybudovat menší barokní zámek. Jeho stavba se datuje těsně před rok 1710, stavitelem byl zřejmě Jakub Auguston mladší. Již roku 1732 proběhly opravy zámku. Sňatkem s Marií Annou z Wiedersperka přešel statek na Jana Antonína z Helwersu (Helversena z Helversheimu), který roku 1744 zemřel. Jeho dcera Antonie, provdaná za Janovského z Janovic, pána na Veselci, prodala Bušovice o rok později městu Plzni za 24 800 zlatých. Zámek tvoří obdélná patrová budova s mansardovou střechou, jeho součástí je kaple sv. Josefa. Do dvora má zámek pavlač a vystupující část kaple. Vchody mají kamenné ostění, zachován je vstupní kamenný portál a též interiéry s barokními klenbami a dveřmi. V letech 1830–1977 byla v zámku umístěna škola. Od roku 1986 do současnosti slouží objekt jako depozitář Studijní a vědecké knihovny v Plzni.

Fotografie

Zámek BušoviceZámek BušoviceZámek Bušovice