Městské domy v Rabštejně nad Střelou (čp. 21, eč. 63, 66, 67, 76, 77, 79)

Rabštejn nad Střelou - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Městská památková zóna s řadou dochovaných původních zděných, roubených i hrázděných domů z 18. a 19. století.

Historie

Rabštejn nad Střelou je městskou památkovou zónou s řadou dochovaných původních zděných, roubených i hrázděných domů z 18. a 19. století, které většinou patří k lidové architektuře, ovšem řada z nich se ocitá na rozhraní mezi objekty městského a venkovského typu. Mezi nejhodnotnější patří bývalý špitál, dále v jeho sousedství stojící bývalá pastouška čp. 37 vročená datací na stropním trámu do roku 1714. Původní vzhled z doby kolem poloviny 18. století si dosud uchovala rozložitá zděná patrová budova čp. 5, situovaná ve svahu pod zámkem na jižní straně náměstí, dříve dům panských úředníků. Severní stranu náměstí vymezuje skupina domů zajímavých jak po stránce architektonické, tak stavebněhistorické (např. dům čp. 51 z první poloviny 19. století a staršími sklepy vylámanými ve skále, čp. 53 klasicistního původu s výraznou úpravou kolem roku 1900, čp. 54 se zděným přízemím a hrázděným patrem či stejně koncipovaný dům čp. 84 z doby před rokem 1840). Za pozornost stojí i skupina zděných a roubených přízemních staveb při silnici od centra města k mostu, které pocházejí již z 18. století. Archaický vzhled má řadová zástavba několika přízemních staveb různého stáří (od druhé poloviny 18. do první poloviny 20. století) situovaných v prostoru kolem loretánské kaple a založených pomocí vysoké podezdívky ve velmi svažitém skalním terénu. Mezi nimi nás zaujme především stodola při domě čp. 85 s druhotně použitými staršími kamenickými články ve zdivu.

Fotografie

Městské domy v Rabštejně nad Střelou (čp. 21, eč. 63, 66, 67, 76, 77, 79)Městské domy v Rabštejně nad Střelou (čp. 21, eč. 63, 66, 67, 76, 77, 79)Městské domy v Rabštejně nad Střelou (čp. 21, eč. 63, 66, 67, 76, 77, 79)Městské domy v Rabštejně nad Střelou (čp. 21, eč. 63, 66, 67, 76, 77, 79)