Historické jádro městečka Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Nejmenší město ve střední Evropě, městská památková zóna od roku 1992.

Historie

Sídlení útvar hradu a opevněného městečka na skalnaté ostrožně nad řekou Střelou patří k nejzajímavějším urbanistickým celkům drobného měřítka u nás. Městečko bylo založeno ve 20. letech 14. století na místě snad již existující starší osady pod hradem Rabštejnem, který zaujímá dominantní polohu v jihovýchodní části lokality. Za zakladatele lze označit Oldřicha Pluha z Rabštejna, který městečko nadal městskými právy včetně práva na opevnění. To bylo vybudováno v jednoduché podobě a dodnes se z něj dochovaly zbytky hradeb a severní (tzv. Dolní) brány s předbraním (poblíž bývalého špitálu čp. 38). Samotná zástavba městečka se rozvíjela severovýchodně od hradu směrem k řece. Jejím hlavním rysem je, že vyrůstala ze skromných podmínek, které život v dosti odlehlé oblasti nabízel. Jisté vzepětí přišlo až v barokní době v souvislosti s příchodem řádu servitů. Koncem 17. a především pak v první polovině 18. století vznikl nejvýznamnější soubor památek, určující dodnes tvář městečka Rabštejna (zámek, klášter s kostelem, loretánská kaple, zděné i roubené domy). V tomto období se intenzivně rozvinula zástavba intravilánu, baroko však přispělo i ke kultivaci okolní krajiny (především instalací kamenosochařských děl, novodobě svezených do prostoru městského jádra). Stagnaci ve vývoji města pak přineslo přesunutí správního centra panství z Rabštejna do Manětína v roce 1748. Mimořádně negativně se pak projevil odsun německého obyvatelstva po roce 1945. Přestože zde v následujících letech došlo k částečnému dosídlení, převážná většina budov v městečku zůstala opuštěná a chátrala, nezanedbatelná část z nich zcela zanikla. Situace se začala měnit až v 70. letech 20. století, kdy mnohé domy získali nové majitele, kteří je začali využívat především k rekreačním účelům. 
Nejmenší město ve střední Evropě, městská památková zóna od roku 1992.

Fotografie

Historické jádro městečka Rabštejn nad StřelouHistorické jádro městečka Rabštejn nad StřelouHistorické jádro městečka Rabštejn nad StřelouHistorické jádro městečka Rabštejn nad Střelou